رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

با اشاره به فضای پسابرجام مطرح شد؛ روسیه دوست واقعی ایران نیست!

یک کارشناس امور بین الملل با اشاره به سو استفاده شرکای اقتصادی ایران از فضای تحریمی گفت: ما دوست و دشمن واقعی و مستمر نداریم و سیاست خارجی روسیه نیز نمایانگر این واقعیت است.

1397/04/08
|
13:32
|

رضا سیمبر که در مصاحبه با برنامه "بدون خط خوردگی" سخن می گفت، با اشاره به هراس شرکت های اروپایی از دامنه تحریم امریکا اظهار کرد: «تیم وزارت خارجه و وزارت صنعت باید با اقدامی کارشناسی تهاترهای اقتصادی را طراحی کنند.»

وی افزود: «نباید فقط به قدرت های بزرگ چشم داشته باشیم و باید از پتانسیل کشورهای متوسط در تجارت بین الملل استفاده کنیم.»

سیمبر در مصاحبه با رادیو گفت وگو یادآور شد: «باید از تجارب قبلی تحریم ها استفاده کنیم. نفوذ امریکا در دنیا وجود دارد اما این هژمونی صد در صد نیست.»

این کارشناس مسال سیاسی ظرفیت های دیگر را از روزنه های مانوری ما در عرصه دیپلماسی و تجارت بین الملل دانست و افزود: «بسیاری پارامترهای قدرت ما به اقتصاد درون زا باز می گردد و مولفه های مختلفی پارامترهای قدرتی ما را افزایش می دهد.»

سیمبر مبارزه با رانت های اقتصادی، قاچاق و پولشویی و دلالی های داخلی را موجب حل و فصل بحران ها خواند و گفت: «باید بتوانیم در اقتصاد بدون نفت ممارست کنیم.»

وی همچنین در رابطه با سو استفاده شرکای اقتصادی ایران در فضای تحریم ها اظهار کرد: «در دوران بعد از برجام سوئیفت بانک ها حل نشده بود و با مشکلاتی در دریافت پترودلارهای خودمان رو به رو بودیم.»

سیمبر در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «قطعا کشورها درپی کسب منافع بیشتر هستند و ما دوست و دشمن واقعی و مستمر نداریم؛ همانطور که سیاست خارجی روسیه نیز نمایانگر این واقعیت است.»

وی در عین حال تاکید کرد: «مسئله تحریم ها جدید نیست و باید با تدبیر این مرحله سخت را پشت سر بگذاریم.»

دسترسی سریع
رویداد