صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 12:00-13:00 به مدت 60 دقیقه

کارشناس اقتصادی، بااشاره به مشکلات نظام توزیع کالا گفت: نظام توزیع در کشور کارآمد نیست و کالا ها از زمان تولید تا هنگامی که به دست مصرف کننده برسند یک ریل مشخص و تعریف شده ای را طی نمی کنند.

محمود دودانگه، در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت و‌گو، با تأکید بر اینکه نظامات اقتصادی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: در امر اقتصاد با نظام توزیع، تولید، بازرگانی و تجارت بین المللی و نظامات پولی مواجه هستیم، این نظامات باید به صورت یکپارچه فعالیت کنند و با یکدیگر تعامل داشته باشند تا مردم در رفاه قرار بگیرند و متغیرهای رشد اقتصادی روند مثبت و مناسبی را طی کنند .

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر یکپارچگی در نظامات اقتصادی کشور وجود ندارد و باید فکری در مورد آن شود ، تصریح کرد :نظام توزیع وابسته به نظام اقتصادی یکپارچه است، متاسفانه در حال حاضر نظام توزیع در کشور کارآمد نیست و یک کالا از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد در یک ریل مشخص و تعریف شده ای قرار نمی گیرد و هزینه های متعددی به کالا تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد ،تحمیل می شود.

وی در همین راستا ادامه داد: بخشی از این هزینه ها ضروری هستند ولی بخش اعظمی از این هزینه ها غیر ضروری هستند. دودانگه با بیان اینکه در نظامات اقتصادی کشورهای پیشرفته ،نظام توزیع در راس قرار می گیرد و سایر نظامات اقتصادی باید خود را با آن هماهنگ کنند ،افزود :علت این موضوع آن است که نظام توزیع به صورت مستقیم با مصرف کننده و مشتری در تعامل است و اگر در یک سیستم اقتصادی ، نظام توزیع پیشرفته ای نداشته باشیم با مشکلات متعددی رو به رو خواهیم شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه مصاحبه خود با برنامه رویداد رادیو گفت وگو با تاکید بر اینکه در نظام توزیع باید سه جریان تولید کالا، اطلاعات و همچنین جریان مالی مورد توجه قرار بگیرند و به صورت یکپارچه عمل کنند ،افزود : در چنین شرایطی می‌توان جلوی قاچاق کالا را گرفت و یا آن را به حداقل رساند.

وی در پایان مصاحبه با رادیو گفت وگو گفت: به نظر می رسد اراده ای جدی در دولت و مجلس برای اصلاح عمیق و بنیادین نظام توزیع در کشور وجود ندارد.

مرتبط با این خبر

  • مذاکرات بین دو کره شمالی و جنوبی با چراغ سبز آمریکا ،چین و روسیه انجام می شود

  • در شرایط کنونی اقتصاد کشور ، باید میزان دستمزد کارگران شناور شود

  • برخی مردم در شهرهای بزرگ به علت افزایش قیمت اجاره به مناطق حاشیه ای مهاجرت کرده‌اند

  • در حال حاضر بخش عظیمی از منابع پولی کشور، به سمت بازار سرمایه رفته است

  • مردم عراق دشمنان ایران را بعنوان مقامات کشورشان انتخاب نکردند

  • فرانسه مسئول پیگیری تعرض به سفارت جمهوری اسلامی است

  • کلاه سفیدها به دستور امریکا سوریه را بمباران شیمیایی می کنند

  • لابی جان کری درپی حفظ برجام است نه نزدیکی با ایران!

  • بحرانی شبیه 2008 پیش روی اقتصاد جهانی است

  • نفوذ جریان قدرت در مجلس، نماینده ها را از امضای برخی طرح ها باز می دارد