صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد:عدم شفافیت در قانونگذاری وعملکردها باعث ایجاد مسائلی چون امضا ها و توصیه‌های طلایی شده است.

محمد علی پورمختار، در مصاحبه با برنامه «رویداد« رادیو گفت و گو، در ارتباط با چگونگی برخورد با توصیه ها و امضاهای طلایی خاطر نشان کرد: امضای طلایی واقعیت تلخی است که در کشور وجود دارد و اصل آن نیز به اختیاراتی باز می‌گردد که بعضا به مسئولان به خصوص در بخش های اجرایی داده می شود.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با مسائل چون امضا های طلایی و توصیه‌های طلایی باید نظارت‌ها را دقیق تر کنیم و امور را به صورت شفاف تر پیگیری کنیم، خاطرنشان کرد :در حال حاضر در حوزه قراردادها سامانه ای طراحی شده که مجموعه معاملات و قراردادها در حوزه مناقصات و مزایده در آن سامانه قابل رصد است ولی باز هم بسیاری از امضاهای طلایی پنهان است به خصوص این موضوع را در امر واگذاری ها و اجازه هایی که در حوزه تجارت اعم صادرات و واردات داده می شود، مشاهده می‌کنیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه ما از قوه قضاییه می خواهیم که با این گونه افراد به صورت جدی برخورد کنند، افزود: البته قوه قضاییه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است ، پیگیری‌های صورت گرفته و حتی مسئولانی در رده های مختلف در این ارتباط احضار و بعداً بازداشت شده اند.

این نمایند مجلس با تأکید بر اینکه قانونگذاری در کشور باید شفاف و روشن باشد، ادامه داد: در واقع قوانین باید به نحوی تصویب شود که قابلیت تفسیر و دادن اختیارات وسیع به مسئولان را نداشته باشد چنان چه که مسئولی نتواند در قالب آیین نامه و یا شیوه عمل قوانین را دور بزند.

پورمختار در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو در ارتباط با برخورد مجلس با توصیه های طلایی که بعضا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد، نیز گفت: توصیه ها و امضاهای طلایی ریشه شان یکی است و اگر قانون شفاف باشد کسی نمی‌تواند به این توصیه‌ها عمل کند. متاسفانه بعضا قوانین کشور قابل تفسیر هستند و از آن برداشت های مختلفی صورت می گیرد چراکه بر اساس یک قانون به یک فرد برای کاری مجوز داده می شود و به فرد دیگری مجوز داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه اقدامات مناسبی جهت شفاف سازی در فضای کسب و کار صورت گرفت ،تأکید کرد: در واقع عدم شفافیت در قانونگذاری باعث ایجاد امضا و توصیه های طلایی می شود در صورتی که اگر قوانین شفاف باشد و نظارت ها به صورت مناسب انجام شود افراد نمی‌توانند از امضا و یا توصیه های طلایی استفاده کنند.

مرتبط با این خبر

  • واگذاری شستا بوی تبانی و فساد می دهد/ رئیس جمهور به این روند اعتماد نکند!

  • عده ای تلاش داشتند هزینه برجام را متوجه شخص رهبری کنند

  • دولت انتقادات را شنید/ مجلس وارد عمل خواهد شد

  • سلاح های امریکا؛ بازهم برسر زنان و کودکان بی دفاع یمنی

  • حامیان تشکیل وزارت بازرگانی دنبال سود واردات و بی توجه به تولید داخل هستند

  • سردار افشار: مدافعان حرم نشان دادند جنگ نرم امریکا شکست خورده است

  • بنگاه داری بانک ها اختیاری نبود

  • دستگاه دیپلماسی نسبت به اروپا عاقلانه و قاطع تر بخورد کند

  • اگر آتشی در منطقه روشن شود، خاموش کردن آن به راحتی ممکن نیست

  • درصورت اقدامات بعدی امریکا، کمتر از دوماه دیگر غنی سازی را ازسر می گیریم