صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: در پیشبرد طرح تحول سلامت دو موضوع منابع مالی و نظارت برحسن اجرای آن نقش اساسی را ایفا می‌کنند.

عباسعلی پوربافرانی،در مصاحبه با برنامه«رویداد» رادیو گفت و گو،با بیان اینکه در ابتدای اجرای طرح سلامت ، روند اجرای این طرح خوب بود و یک رضایت نسبی بین مردم در ارتباط با آن به وجود آمد، ادامه داد :ولی وقتی که اجرای این طرح با کمبود منابع مواجه شد و منابع پیش بینی شده آن محقق نشد ارائه خدمات نیز به مردم ضعیف تر شد.

وی در مورد آینده طرح تحول سلامت با توجه به استعفای حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و انتخاب «سعید نمکی» به عنوان سرپرست این وزارتخانه از سوی رئیس‌جمهور ادامه داد: در حال حاضر مهم ترین موضوعی که در مورد اجرای این طرح، آقای نمکی با آن روبرو است، بحث تامین منابع برای اجرای این طرح است و اینکه این منابع به صورت مناسب هزینه شود، از دیگر سو با توجه به سابقه آقای نمکی به نظر می‌رسد که ایشان می‌تواند در این زمینه اقداماتی را انجام دهد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در اجرای طرح سلامت باید موضوع تهیه منابع مالی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن همزمان پی گیری و اجرا شود ،ادامه داد :اگر منابع برای اجرای این طرح تهیه نشود طرح تحول سلامت نمی تواند ادامه پیدا کند و شکست خواهد شد. این طرح در بسیاری از موارد توانسته خدمات خوبی را به مردم ارائه دهد از جمله در زمینه کاهش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم و ارائه خدمات مناسب به اقشار آسیب پذیر،گرچه این طرح در حوزه بیماری های خاص و حمایت از بیماران سرطانی به آن اهداف پیش بینی شده دست پیدا نکرد و بسته هایی که در این زمینه تدوین شده بود اجرایی وعملیاتی نشد.

پوربافرانی در ادامه صحبت‌های خود با برنامه رویداد رادیو گفت و گو ،خاطرنشان کرد: وقتی طرح تحول سلامت شروع به اجرا شد مواردی چون راهنمایی های بالینی،نظام اجرا، پزشک خانواده و تهیه زیرساخت لازم از جمله ایجاد پرونده های الکترونیکی برای بیماران مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه هیچ کدام از این ها در مسیر اجرا قرار نگرفت که یکی از علت های اصلی آن نبودن زیرساخت‌های مناسب در این ارتباط بود.

مرتبط با این خبر

  • قانونی که به دلیل بلندپروازی قابلیت اجرا ندارد!

  • آموزش مهارت های زندگی مورد توجه نظام آموزشی کشور نیست

  • حمایت مجلس از تولیدات رایانه ای برای رشد اشتغالزایی

  • تاثیرکمرنگ شدن امربه معروف و نهی از منکر بر افزایش وقوع جرم

  • شرایط امروز اقتضا می کند تعهدات برجامی را انجام ندهیم

  • زندگی عشایر باید اقتصادی شود

  • آمارهای اشتغال با واقعیات جامعه فاصله زیادی دارد

  • آسیب های اجتماعی و کاهش اشتغال مهمتری اثر سوء گرانی بنزین است

  • تعامل سازنده و موفق فرهنگ ها و قومیت های مختلف در ایران

  • کارگران باید از امنیت شغلی مناسب برخوردار شوند