رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

عضو كانون انجمن های صنفی جایگاه داران: مدیریت مصرف سوخت با کارت شخصی میسر نیست

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی جایگاه داران کشور تاکید کرد: مدیریت مصرف سوخت با کارت شخصی میسر نیست.

1398/02/24
|
13:51

ناصر رئیسی فرد تفاوتی میان استفاده از کارت شخصی و کارت جایگاه ندانست و افزود: «کارت شخصی هزاران معضل درپی و چالش های فراوانی دارد. از طرفی بسیاری کارت خود را گم کرده و یا کارت های شخصی آن ها غیر فعال است.»

وی که در برنامه "رویداد" سخن می گفت، ادامه داد: «بارها تاکید کردیم مردم به جای کارت سوخت از کارت بانکی استفاده کنند و اگر درپی کنترل مصرف هستیم، از طریق کارت بانکی باید اقدام کنیم.»

رئیسی فرد با بیان اینکه کارت شخصی راهکاری برای کاهش مصرف نیست، افزود: «این کارت ها هیچ محدودیتی ندارد و تصور نمی کنم از این طریق مصرف کنترل شود.»

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو جلوگیری از خروج سوخت از مرزهای رسمی را تنها راه جلوگیری از قاچاق دانست.

همچنین سکینه الماسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اظهارات دیگر مهمان برنامه اظهار کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مجلس تنها به کارت سوخت رای داد؛ از طرفی مصوب شد قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.»

وی افزود: «زمانی که سهمیه بندی در کار بود، کارت سوخت تاثیر گذار بود ولی امروز برای دریافت آمار دقیق برای استفاده از بنزین، [کارت سوخت مورد نظر است] و هنوز این تصمیم که با کارت سوخت چه تغییری برای افزایش یا کاهش قیمت صورت می گیرد، اتخاذ نشده است.»

الماسی گفت: «کمیسیون انرژی راه های متعدد را بررسی می کند. تصمیم نهایی گرفته نشده و به دلیل حجم و فشار مردمی، تنها کارت سوخت مصوب شد.»

الماسی در خصوص حذف کارت جایگاه داران اظهار کرد: «سهمیه بندی بر این اساس است که هر کس از کارت شخصی خود استفاده نماید که در غیر اینصورت حرف و حدیث های بسیاری به راه می افتد.»

دسترسی سریع
رویداد