صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

تحلیلگر مسائل سیاسی حضور سردار سلیمانی در کشورهای حوزه مقاومت و مستشاران منطقه ای را در راستای دیپلماسی دفاعی تعریف کرد و افزود: دیپلماسی فرهنگی و ورزشی نیز در توسعه گفتمان مقاومت در منطقه تاثیر گذار است.

مهدی اقراریان ضمن نسبت سنجی مقاومت و نشر انقلاب اسلامی اظهار کرد: «رهبری در دیدار با دانشجویان بحث دولت جوان انقلابی را مطرح کردند و نسبت به واژه انقلابی تاکید ویژه داشتند.»

وی این روند را نشان از راهبرد امروز انقلاب اسلامی همچون راهبرد انقلاب در دهه های اولیه در بعد مقاومت دانست و افزود: «جریان حق و باطل همواره درگیر بوده اند و حق همواره در جبهه مقاومت قرار داشته.»

اقراریان حق را گاه به معنای کوتاه نیامدن در مقبل ظلم و گاه به معنای صبر پیشگی دانست و افزود: «مقاومت در کربلا ریشه دارد و امروز ما به ازای آن جریان های مقاومت حشدالشعبی، انصاراله و حزب اله هستند.»

این کارشناس مسائل سیاسی به "رویداد" گفت: «حزب اله متاثر از فضای مقاومت ملت ایران در برابر استبداد داخلی و استعمار و تجلی آن در دوران پهلوی نمودار است؛ یعنی در دورانی که رژیم صهیونیستی تا بیروت پیشروی کرده بود.»

اقراریان افزود: «جریان باطل در دوره هایی دارای هژمونی بود؛ به عنوان مثال نبی مکرم اسلام در دورانی که جاهلیت در شبه جزیره عرب مستقر بود، وارد جنگ شد و این جریان حاکم بعد از رنسانس نیز مشاهده می شد.»

وی خاطرنشان کرد: «اگر مقاومت مردم ایران و حزب اله نبود، شاید مقاومت در عراق و یمن نیز شکل نمی گرفت، لذا مقاومت مقوله ای سلبی نبوده و به عنوان تولید الگو، پدیده ای ایجابی است.»

اقراریان خاطرنشان کرد: «در بیانیه گام دوم نیز اشاره شده است که باید به تمدن نوین اسلامی دست یابیم؛ غرب اما این نیاز را صرفا در بعد مادی ترجمه می کنند و حتی در این حوزه نیز موفق نبوده اند.»

این تحلیلگر مسائل سیاسی در مصاحبه با رادیو گفت وگو تصریح کرد: «الگوسازی در دل مقاومت شکل می گیرد و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی نیز در راستای الگوسازی ایجابی قرار دارد.»

اقراریان در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «امروز دارای دیپلماسی دفاعی هستیم و این حوزه تنها در قالب دیپلماسی سیاسی و رسمی جای نمی گیرد.»

وی حضور سردار سلیمانی و مستشاران منطقه ای را در راستای دیپلماسی دفاعی تعریف کرد و افزود: «دیپلماسی فرهنگی و ورزشی نیز در توسعه گفتمان مقاومت در منطقه تاثیر گذار است.»

مرتبط با این خبر

  • دختر مسیحی به عشق حاج قاسم مسلمان شد

  • امریکا بداند هر توطئه ای علیه جمهوری اسلامی طراحی کند؛ با قدرت جلویش گرفته می شود!

  • محبوبیت سردار سلیمانی نشان دهنده مشروعیت نظام در حوزه امنیتی است

  • راهیان نور بهترین بستر برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است

  • استکبار جهانی ضربات سختی خواهد خورد