صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

کارشناس مسائل سیاسی گفت: امروز امریکا ساختارهای سنتی خود را با اروپا بر هم زده ؛ از طرفی این کشورها قادر به مقابله در برابر سیاست های امریکا نیستند.

علیرضا محرابی در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو اظهار کرد: «ایالت متحده و طیف محافظه کاران جدید تئوری قرن نو امریکا را طرح کرده و بر اساس نظام دستوری برنامه خود را پیش می برند ولی از زمانی به بعد مشخص شد این نظام به صورت غیر دستوری پیش می رود و لذا دولی نظیر چین و روسیه مقابل منافع ایالات متحده قرار دارند.»

وی افزود: «امروز مشاهده می کنیم امریکا طی 15 سال گذشته قادر نبوده تفاهم لازم را با قدرت های دنیا برقرار سازد و این روند در دوران ترامپ فزونی یافته است.»

محرابی در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی پیوند دادن مرگ هژمونی امریکا با روی کار آمدن ترامپ را در نگاه فردی زکریا(1) اینگونه تحلیل کرد :«امریکا در 100 سال اخیر پز حمایت از دموکراسی را سر داده؛ برخی ملت ها تصور می کردند امریکا نقاد سلطه ی بریتانیاست ولی در دوران اخیر این مهم نمایان شد که بریتانیا و امریکا معادلات پشت پرده ای با یکدیگر دارند.»

این تحلیلگر حوزه بین الملل نمونه بارز این همکاری را در کودتای 28 مرداد سال 42 عنوان کرد و یادآور شد: «این مسئله نشان داد امریکایی ها همسو با هژمون بریتانیا کار می کند.»

محرابی با اشاره به تاکید زکریا به دموکراسی غیر لیبرال تصریح کرد: «ملت های دنیا تلاش دارند در نظام آزاد بین المللی و بر اساس تفاهم و همکاری کار کنند نه اینکه کشورها در مقابل امریکا هیچ موضعی نگیرند!»

وی با اشاره به تازه ترین تحلیل زکریا در خصوص امریکا به رادیو گفت وگو گفت: «فرید زکریا نقدی از درون حوزه لیبرال مطرح می کند و تاکید دارد ایالات متحده بایستی در تفاهم و برابری با سایر کشورها قرار گیرد.»

محرابی تصریح کرد: «نکته اینجاست که ترامپ اساسا قصد خروج از معاهدات را دارد و رویکرد حفاظت از امریکا را در ایجاد ناامنی در دنیا می داند.»

وی افزود: «امروز امریکا ساختارهای سنتی خود را با اروپا بر هم زده است؛ این کشورها قدرت متقابل بریتانیا فرض می شوند و از طرفی قادر به سخن گویی در مقابل سیاست های امریکا نیستند.»

محرابی ادامه داد: «در ایالات متحده طیفی جدید روی کار آمده که می گوید اگر دنیا نا امن باشد، مرزهای امنیتی امریکا باید امن باشد و این تفکر مبنی بر تفکر خودستایانه سیاسی است که فقط در مدت زمان معدود 4 یا 5 ساله، اقتصاد امریکا را تکمیل می کند.»


(1)فرید رفیق زکریا؛ خبرنگار و نظریه پرداز هندی و فعال در نشریه تایم.

مرتبط با این خبر