صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز بهترین فرصت برای عملیاتی شدن اقتصاد منهای نفت است، ادامه داد: مجلس آمادگی این کار را دارد؛ چراکه در سال آخر از حب و بغض ها جدا شده است.

ابوذر ندیمی در برنامه "رویداد" رادیو گفت و گو ضمن آسیب شناسی حذف 4صفر از پول ملی گفت: «ما به مردم دروغ می گوییم که ارزش هزار تومان با 10 سال پیش تفاوت دارد ولی اگر به واقعیت بپردازیم، در بلند مدت در خصوص اصل واردات، بازگشت منابع و فروش و تولید با واقعیت هایی روبرو هستیم.»

وی در پاسخ به این سوال که این سیاست چرا در شرایط کنونی اجرایی می شود، اظهار داشت: «امروز دو مولفه در اقتصاد نقش پیدا کرده؛ یکی حذف یا کاهش نقش نفت در اقتصاد است و دیگری گذر از بحران ارزش پول در سال گذشته و دو ماهه اول سالجاری است.»

ندیمی در توجیه عملکرد دولت برای حذف 4 صفر گفت: «با توجه به شرایط اقتصاد کشور و رویکرد جدید در خصوص نظام و سیاست های پولی، بانکی، مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی، در شرایط ادغام بانک ها قرار گرفتیم و از طرفی رویکردهای جدیدی را برای بستن بودجه سال آتی نیاز داریم.»

کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز بهترین فرصت برای عملیاتی شدن اقتصاد منهای نفت است، ادامه داد: «مجلس نیز آمادگی این کار را دارد چراکه در سال آخر کمی از حب و بغض ها جدا و گرایش های حزبی به منافع ملی تبدیل شده است.»

ندیمی به رادیو گفت وگو گفت: «زیر ساخت های نظام اجرایی برای این کار آماده است و وقتی خود دولت لایحه را تقدیم می کند، بدین معناست که از نظر زیر ساخت ها برای حذف 4 صفر مشکلی نداریم.»

وی ادامه داد: «مهم ترین مسئله برای نماینده ها بعد اجتماعی است و باید گفت وقتی ارزش پول به عدد واقعی برسد، مردم متضرر نخواهند شد.»

همچنین احمد محمدی انارکی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حذف صفر برای بسیاری کشورها نتایجی مثبت درپی داشته، گفت: «ما همواره تابع شرایط و التهابات بودیم و این برنامه را اجرایی نکردم.»

وی افزود: «دولت امروز به حذف صفر از پول ملی مصمم شده و قطعا لایحه ای قوی خواهد داد و در مجلس و مرکز پژوهش ها بررسی کارشناسی و چکش کاری روی آن انجام می شود.»

انارکی گفت :«علی رغم تلاش بانک مرکزی در ماه های اخیر، ثبات نسبی ایجاد شده و شرایط اقتصادی جایگاه خوبی پیدا کرده. لایحه حذف 4 صفر از سوی دولت ارائه می شود و قطعا کارشناسی شده می باشد و اگر مجلس نیز کمک کند، اتفاق مثبتی خواهد افتاد تا ثبات اقتصادی پابرجا بماند.»

وی این روند را منجر به صرفه جویی در چاپ اسکناس دانست و افزود: «اسکناس در ایران 10 برابر بیشتر از سایر کشورهاست و از طرفی باید زیر ساخت ها را نیز برای مهار تورم فراهم کنیم.»

مرتبط با این خبر

  • اولویت اقتصاد چیز دیگری است

  • جایگزینی اسکناس هزینه و بار روانی دارد

  • چالش جدی کشور پایین بودن قدرت خرید مردم با وجود ثابت ماندن تورم است

  • با حذف صفر، به پول ملی اعتماد کنیم!

  • کنترل فراوانی اسکناس با حذف صفر میسر می شود

  • حذف صفر راهگشای کاهش تورم و افزایش ارزش پول نیست

  • حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی ضرورتی ندارد

  • حذف صفر از پول ملی تورم را مهار نمی کند

  • حذف صفر با افزایش تورم محکوم به شکست است

  • حذف صفر از پول ملی؛ سرگرمی پر هزینه ای برای مردم است