رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

در مصاحبه با علیرضا رضاخواه؛ آیا آخرین تیر به ترامپ اصابت می کند؟

یک کارشناس مسائل آمریکا، اظهار کرد: استیضاح ترامپ آخرین تیر ذخیره دموکرات ها برای مقابله با ترامپ در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است.

1398/10/29
|
12:30

علیرضا رضاخواه ،در مصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت و گو، با بیان اینکه روند استیضاح ترامپ شروع شده ولی بحث جدی در ساختار سیاسی آمریکا در حال حاضر این است که این استیضاح یک دادگاه حقوقی است یا یک حرکت سیاسی؟ ادامه داد: فرایند کار استیضاح حقوقی است ولی واقعیت این است که در دادگاه این جلسه برگزار نمی‌شود و اعضای سنا تصمیم گیری نهایی در این زمینه هستند بنابر این یک امر سیاسی است.

این کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه تعداد سناتورهای جمهوری خواه بیشتر از دموکرات ها است و با توجه به این موضوع نتیجه استیضاح ترامپ مشخص است ، خاطر نشان کرد : دموکراتها نیز به این موضوع واقف هستند ولی این موضوع آخرین تیر ذخیره دموکرات ها برای مقابله با ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال جاری است.

وی با بیان اینکه وضعیت ترامپ در نظرسنجی های آمریکا مطلوب است و عموما رییس جمهوری که در قدرت است راحت تر می تواند در جریان انتخابات با دیگر کاندیداها رقابت کند، خاطرنشان کرد : دموکرات ها می خواهند با برگزاری این استیضاح به مردم آمریکا نشان دهند که همه چیز اقتصاد نیست و ترامپ فردی دروغ بود که قابل اتک نیست البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در فضای داخلی آمریکا اقتصاد بیشترین نقش را در نوع تصمیم‌گیری مردم دارد و ترامپ در این زمینه تاکنون عملکرد قابل قبولی از نظر بخشی از مردم آمریکا داشته است.

دسترسی سریع
رویداد