رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

سردار حسن رستگارپناه: کوچک ترین تحرکات امریکایی ها در منطقه زیرنظر ماست

مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه امام حسین(ع) گفت: تحرکات امریکا در منطقه و حوزه های جنگی برای ایران قابل رصد است و عمده ترین وحشت امریکا اینست که همه ظرفیت های روی زمین آن ها برباد رفته است.

1399/02/07
|
12:58

سردار رستگارپناه کارکرد ماهواره نور را ناظر بر حوزه بازدارندگی دانست و افزود: «بر اساس طراحی این ماهواره اطلاعات خبری کسب کرده و همسطح قدرت های مدعی این امر قرار گرفتیم.»

وی در برنامه رویداد ادامه داد: «کشورهای فعال در امر ارسال ماهواره، همواره سایرین را رصد می کنند و خوشبختانه سپاه کلیه اقدامات را در فضای مرتبط با داخل پیش برد و از درز اطلاعات و لو رفتن مسائل جلوگیری کرد.»

سردار رستگارپناه یادآور شد: «زمانیکه اقدام به عمل کردیم، همه در شرایط بهت و ترس قرار گرفتند که چطور نتوانستند اطلاعات را قبل از اقدام سپاه کسب کنند.»

وی ادامه داد: «فضای دفاعی کشور بگونه ای است که هر چه مورد نیاز باشد با اتکا به دانشمندان جوان طراحی می شود.»

سردار رستگارپناه گفت: «امریکا تاکنون ماهواره هایی را در حوزه جاسوسی و فنی و تخصصی در مدار قرار داده و برای انحصار این حوزه ادعا می کردند که اجازه نمی دهیم ایران به این ظرفیت علمی و پیشرفت برسد.»

وی افزود: «ما توانستیم و امریکا می داند با این پیشرفت، همه شرایط امریکایی ها قابل رصد خواهد بود.»

سردار رستگارپناه اضافه کرد: «تحرکات امریکا در منطقه و حوزه های جنگی برای ایران قابل رصد است و عمده ترین وحشت امریکا اینست که همه ظرفیت های روی زمین بر باد رفته است.»

مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه امام حسین(ع) افزود: «امریکا در شرایط تحریم همه ابزارها را علیه ما وارد عمل کرده و تصور کردند ما زمین گیر می شویم ولی با پرتاب ماهواره نور ثابت کردیم تحریم بر رشد تکنولوژی و علوم مانع ایجاد نمی کند.»

سردار رستگارپناه گفت: «همانطور که فرمانده سپاه تاکید کردند با کوچک ترین تحرک دشمن در منطقه برخورد می کنیم.»

وی در خاتمه خاطرنشان کرد :«امریکایی ها روندی را طی 40 سال گذشته برای برخورد با ما و محدودسازی دنبال کردند. ماهواره نور قدرت ما را به امریکا نشان داد و در آینده می دانند هیچ حرکتی از سوی آن ها اثر ندارد.»

دسترسی سریع
رویداد