رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

هدف والای سازمان امور مالیاتی؛ مالیات از خانه های خالی به جیب دولت نمی رود

معاون حسابرسی امورمالیاتی شهر واستان تهران دریافت مالیات از خانه‌های خالی را نه به قصد درآمدزایی برای دولت بلکه برای رونق اقتصاد تحلیل کرد.

1399/03/27
|
12:45

محسن ابراهیمی با اشاره به اینکه پیاده سازی ماده قانونی مالیات بر خانه های خالی مشکلاتی ایجاد می کند، در این خصوص گفت: قانون در سال 94 تصویب شد ولی با وجود تورم کنونی، اثرات لازم را برای بازدارندگی از دست داده است.

وی ادامه داد: اگر کسی ملکی را نگه دارد، دولت باید قانونی بنویسد که نگهداری ملک برای چنین اشخاصی صرفه نداشته باشد.

ابراهیمی گفت: سامانه هنوز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و قرار است کارهای نهایی بزودی انجام شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان اینکه خالی بودن مسکن بایستی بر اساس این سامانه اعلام شود، گفت: انتظار داریم تا ماه آینده و قبل از شروع تابستان سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر سامانه واحد ساختمانی را خالی شناسایی کند، از سال دومی که خالی بوده است، معادل نصف مالیات املاک مشابه مشول مالیات شده و از سال دوم نصف مالیات خانه های مشابه را اخذ می کنیم [و به همین ترتیب درصد ها افزوده می شود].

وی با بیان اینکه دولت برای تشدید این مالیات پیش بینی هایی کرده تا قانون اثر بخش تر شود، افزود: بر اساس ماده قانونی فعلی صاحب ملک ترجیح می دهد مالیات را بپردازد ولی خانه را خالی بگذارد چون بر اساس تورم کنونی، خالی ماندن صرفه اقتصادی دارد.

ابراهیمی گفت: در کارشناسی اولیه اعتقاد داشتیم این قانون باید به قدری اثر بخش باشد تا مالک، یا ملک را بفروشد یا به اجازه بگذارد

وی با تاکید بر اینکه قصد ما درآمدزایی برای دولت نیست و به اقتصاد می نگریم، خاطرنشان کرد: متقاضیان گاه عدد قیمتی را قبول می کنند و لذا قیمت اجاره ای که عرضه کننده ارائه می دهد در بازار به صورت مداخله ای وارد می شود.

دسترسی سریع
رویداد