رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

جوبایدن؛ ناتوان در بسیج موافقان

کارشناس مسائل آمریکا، اظهارکرد :«جو بایدن» نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،توانایی بسیج کردن رای‌دهندگان دموکرات در آمریکا را ندارد.

1399/04/07
|
14:00

رضا رضاخواه ، در مصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت و گو،در مورد ادامه اعتراضات در آمریکا و اعلام چند منطقه جدید به عنوان منطقه خودمختار اظهار کرد : اعلام منطقه خود مختار تاکتیکی است که بعضاً از سویی مقامات شهری و فرمانداران در برخی از شهرها آمریکا به منظور محدود کردن اعتراضات به یک منطقه خاص و جلوگیری از افزایش دامنه اعتراضات شهری به کار گرفته می شود .

وی با بیان اینکه ترامپ نیز برای مخدوش کردن چهره معترضین آمریکایی به گونه ای رفتار می کند که گویی این معترضان به دنبال تجزیه طلبی هستند ، خاطر نشان کرد: معترضان در آمریکا در این مناطق خودمختار معتقدند که بدون پلیس می‌توان این مناطق را اداره کرد و از طرف دیگر باید بودجه پلیس محدود شود و اصلاح ساختاری در آن ایجاد شود.

وی با بیان اینکه دموکرات‌ها به عنوان رقیب دونالد ترامپ به دنبال این هستند که از فضای اجتماعی به وجود آمده در آمریکا استفاده کنند ،گفت: مردم از ناکارآمدی سیستم در آمریکا ناراضی هستند و ترامپ نیز قصد ندارد فضای کنونی در این کشور را آرام کند چرا که می‌خواهد از دو قطبی به وجود آمده در این کشور برای متحد کردن هواداران خود که عموماً سفیدپوستان طبقه متوسط رو به پایین هستند، استفاده کند.

این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به سبد رای ترامپ تصریح کرد : اگر کسانی که در دوره قبل به او رای داده اند در این دوره نیز به او رای بدهند،ترامپ در جریان انتخابات 2020موفق خواهد شد در واقع مهم این است که ترامپ سبد رای خود را حفظ کند و او در جریان برخورد با اعتراضات در آمریکا هم این روند را در پیش گرفته است.

رضا خواه همچنین با تاکید بر اینکه «بایدن» رقیبی جدی برای ترامپ محسوب نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بایدن کسی است که در نگاه افکار عمومی ، نظام سیاسی آمریکا را نمایندگی می کند این در حالی است که ترامپ خود را همچنان ضد ساختار می‌داند و از طرف دیگر باید به این موضوع توجه داشت که جو بایدن توانایی بسیج رای دهندگان دموکرات در آمریکا را ندارد مگر اینکه معاون اول رئیس جمهوری انتخاب کند که بتواند دموکرات ها را به رای دادن به او متقاعد کند در واقع دموکرات ها می توانند با انتخاب یک شخصیت کاریزما به عنوان معاون اول رئیس جمهور،دذ این زمینه به ترامپ رو دست بزنند ولی اگر همین روند کنونی ادامه داشته باشد، همچنان شانس ترامپ برای پیروزی بالااست.

وی در پایان صحبت‌های خود تصریح کرد: بحران کرونا و وضعیت اقتصادی پیش آمده در این کشور بیش از اعتراضات ممکن است به ترامپ در جریان انتخابات 2020 ضربه وارد کند.

دسترسی سریع
رویداد