رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

نگاهی به ظرفیت "روسیه‌وچین" در مذاکرات 1+4

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، لزوم استفاده از ظرفیت چین و روسیه برای پیشبرد مسیر مذاکرات را الزامی دانست.

1400/08/26
|
18:27
|

ابراهیم عزیزی که با برنامه "رویداد" همراه بود، در خصوص ظرفیت هم افزای چین و روسیه در پیشبرد مذاکرات وین اظهار کرد: با توجه به تماس رئیس جمهور با پوتین، باید از همه ظرفیت های منطقه ای با رویکرد همگرایی حرکت کنیم.

دولت سیزدهم با این نگاه باید از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی استفاده کند و در این راستا ارتباطات خوبی را صورت داده و در مذاکرات آتی باید با بهره گیری از حسن همکاری با برخی کشورهای منطقه ای خاصه روسیه و چین استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه چین و روسیه در برخی شرایط با ایران همراه شدند، خاطرنشان کرد: تماس تلفنی رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور روسیه در ادامه‌ی تحولات وزارت خارجه، فصل جدیدی از ارتباطات را فراهم می کند و بستر مناسبی برای پیگیری های وزارت خارجه است.

مجلس نیز این ارتباطات را تایید کرد و پشتیبان آن هاست؛ قطعا باید بپذیریم که در مسیر مذاکرت آتی باید تلاش کرده و از ظرفیت ها حداکثر استفاده را ببریم.
عزیزی در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو، با اشاره به تاکید ویژه رئیس جمهور به منظور استفاده از ظرفیت همسایگان اظهار کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی کشور از ظرفیت های ماست و همسایگان هر یک در فرصت هایی می توانند در مسیر دستیابی به منافع ملی ما را بهره مند کنند.

وی در عین حال تاکید کرد که ایران عدم وابستگی به غرب و شرق را به عنوان یک اصل دنبال می کند و نباید این روند را به عنوان وابستگی از سر گیریم.
در این راستا مراودات و تعاملات باید به سمتی حرکت کند تا از ظرفیت های همسایگان حداکثر استفاده را ببریم. اما گاه این رویه به شکلی تفسیر می شود که گویی جمهوری اسلامی سیاست نگاه به همسایگان را ندارد و آن را نادیده گرفته است.

عزیزی اضافه کرد: در دولت گذشته فرصت سوزی کرده و تمرکز را بر ارتباط با غرب گذاشتیم که اگر این تمرکز را متوازن پیش می بردیم، چه بسا بسیاری مشکلات که امروز با آن گریبان گیریم را نمی داشتیم.

امروز دولت سیزدهم جبران گذشته را می کند تا توازن ارتباطات منطقه ای را برقرار سازد و حسن ارتباطات به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار وزارت خارجه است و ما باور داریم که کشورهای منطقه در کنار هم، باید امنیت و نیازهای خود را تامین کنند و به عنوان قدرت منطقه ای ظاهر شوند و جمهوری اسلامی از ابتدا پرچم دار این جریان بوده است.

دسترسی سریع
رویداد