صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

دبیر مرکز امور مدیریت ورزشی در کمیته ملی المپیک گفت: کسب کرسی های بین المللی به هم افزایی، استراتژیک بلند مدت ونگاه کلان نیاز دارد.

شریعتی دبیر مرکز امور مدیریت ورزشی در کمیته ملی المپیک در مصاحبه با برنامه " ورزش بدون ویرایش " رادیو گفت و گو درباره دیپلماسی در کشورها اظهار کرد: دیدگاه کشورها به دیپلماسی متفاوت است. دسته اول دیپلماسی ورزشی را یک ابزار مستقل می دانند. بدین معنا که ورزش فارغ از مسائل سیاسی و اقتصادی است و به دنبال یافتن جایگاهی برای خود است. بحث دوم بحث استراتژی ورزش است که کشورهای توسعه یافته از آن استفاده می کنند مانند روسیه و برزیل. این کشورها از ورزش به عنوان اهرم و ابزاری برای مسائل سیاسی و اقتصادی خود بهره می برند.

او افزود: بسیاری از افرادی که قصد دارند صاحب کرسی های بین المللی شوند می گویند رقیبان خارجی آن ها برای رای آوردن خودروهای گران قیمت به اعضای مجمع هدیه می دهند. با این وضعیت چگونه می توان با این افراد رقابت کرد. کسب کرسی های بین المللی به هم افزایی، استراتژیک بلند مدت ونگاه کلان نیاز دارد. به گفته سلطانی فر دیگر سازمان ها نیز باید به کمک ورزش بایند.

شریعتی ادامه داد: پاسخ به این پرسش ضروری است " آیا سیاست مداران ما می خواهند، می توانند و یا می دانند چگونه از دیپلماسی ورزشی استفاده کنند. مطالعات نشان می دهند سیاست مداران می خواند اما در توانستن و دانستن مشکل دارند. آن ها ادراک درستی از ورزش در هزاره سوم ندارند. توجه کنید اردوغان 18 ساعت برای انتقال المپیک از توکیو به استانبول مذاکره کرد. این اهمیت ورزش را نشان می دهد.

دبیر مرکز امور مدیریت ورزشی در کمیته ملی المپیک بیان کرد: اگر کشور خودمان را با کشورهای اطراف مقایسه کنیم می بینیم قطر میزبان جام جهانی 2022 شده است. آن ها دیپلماسی ورزش دارند و برای ارتقا برندینگ ملی خودشان میزبانی می گیرند. برای این کار به زمان و ادبیات سازی نیاز داریم. دنیا به ورزش با چشم سیاست و اقتصاد نگاه می کند. بنابراین دستگاه های سیاسی و اقتصادی باید با ورزش دور یک میز بنشینند و تبادل فکر کنند.

مرتبط با این خبر

  • طرح آمایش سرزمینی نیازمند امکان سنجی و نیازسنجی در حوزه ورزش است

  • منابع انسانی در آمایش سرزمینی جایگاه ویژه ای دارد

  • آئین نامه انتخاب روسای فدراسیون ها اهداف دولت را تامین می کند

  • اختصاص ارز دولتی به ورزش قهرمانی؛ تنها راهکار کوتاه مدت در شرایط فعلی

  • آئین نامه انتخاب روسای فدراسیون ها تمرین مدنیت است

  • تصویب اساسنامه وزارت ورزش در یک قدمی صحن علنی مجلس

  • ورزش سوارکاری باید یک متولی داشته باشد

  • 18 هزار ورزشکار در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی شرکت کردند

  • اهداف و عملکرد المپیاد استعدادهای برتر ورزشی رضایت بخش است

  • وزارت ورزش تمرکز را بر پرورش استعداد معطوف کند