ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

معاون وزیر ورزش: تزریق ثروت دولتی به استقلال و پرسپولیس بی فایده بود

شجیع گفت: هزینه هایی که در سال های گذشته و در قالب ثروت هایی که از طریق بودجه دولتی به این باشگاه ها تزریق شده، مولد نبوده و این، همان خروجی سیستم دولتی است.

1397/09/25
|
13:45
|

برنامه "ورزش بدون ویرایش" رادیو گفت و گو با موضوع خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با حضور رضا شجیع پژوهشگر مدیریت ورزشی و معاون راهبردی وزارت ورزش و امور جوانان به روی آنتن رفت.

شجیع در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: استقلال و پرسپولیس طی چهل سال گذشته به پدیده های ارگانیک تبدیل شده اند و دیگر شخص خاصی مسئولیت این دو را بر عهده ندارد.

وی در ادامه این مطلب افزود: مجموعه ای از چالش ها و مشکلات انباشته شده در این دو باشگاه، امروز به یک معضل بزرگ تبدیل شده و نیازمند یک تصمیم مدیریتی انقلابی است. ضمن اینکه بدهی های این دو باشگاه نیز باید صفر شود.

معاون راهبردی وزارت ورزش و امور جوانان همچنین گفت: سیستم دولتی به دنبال توجیه اقتصادی نیست، معتقدم یک دقیقه مدیریت دولتی هم بر روی این مجموعه ها اشتباه است. البته محیط و فضای کسب و کار ما هم آماده بخش خصوصی نیست اما بالاخره باید از نقطه ای شروع شود و طی ده سال به این نتیجه برسد که سیستم باید حساب و کتابی داشته باشد.

شجیع در ادامه بیان داشت: بخش دولتی به دلیل تغییر مداوم مدیریتی نمی تواند انضباط مالی و نظم و ثبات داشته باشد. هزینه هایی که در سال های گذشته و در قالب ثروت هایی که از طریق بودجه دولتی برای این باشگاه ها شده مولد نبوده و این، همان خروجی سیستم دولتی است. به عبارتی هر بودجه ای که به این دو باشگاه تزریق شده مولد نبوده است.

این مقام مسئول متذکر شد: دخالت کوتاه مدت دولت ممکن است ثباتی در این دو باشگاه ایجاد کند اما تحقیقات و شواهد علمی نشان می دهند حضور و بنگاه داری دولت در بلند مدت موجب فساد، توزیع رانت، بروکراسی و حمایت های ناکارآمد خواهد شد و در نتیجه حساب و کتابی وجود نخواهد داشت.

معاون راهبردی وزارت ورزش و امور جوانان تاکید کرد: دولت فقط باید بر روی کالاهای اساسی مردم سرمایه گذاری کند. متاسفانه دولت در چهل سال گذشته با برنامه ریزی به بخش ورزش حرفه ای ورود نکرده است.

وی بیان داشت: بخش خصوصی، یک منطقی به نام هزینه و فایده دارد که بخش دولتی فاقد این منطق است. نمی توان گفت بخش خصوصی 100 درصد کارآمد و بخش دولتی 100 درصد ناکارآمد است. بلکه با مشارکت هر دو و توجه به نقش دولت می توان موفق عمل کرد.

شجیع در خاتمه با بیان اینکه ما باید خصوصی سازی را همچون یک پروسه بدانیم افزود: طبق تحقیقات انجام شده، شکست بخش خصوصی سازی در ایران به چهار عامل فساد گسترده، محیط کسب و کار نامناسب، بی ثباتی اقتصاد کلان و نوسانات نرخ ارز و حقوق مالکیت برمی گردد

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش