صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

ریاست تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه در آمایش سرزمینی، منابع انسانی اهمیت ویژه دارد، تاکید کرد: در علم روز دنیا در حوزه آمایش سرزمینی ورزشی، منابع انسانی بر سایر منابع از جمله زیرساختی ارجحیت دارد.

برنامه «ورزش بدون ویرایش» رادیو گفت و گو با موضوع آمایش سرزمینی ورزش؛ از طرح تا اجرا و با حضور مهدی دستگردی ریاست تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای روانه آنتن شد.

مهدی دستگردی در آغاز با بیان اینکه آمایش سرزمین به عنوان تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسی است که جامعه شناسی شامل فرهنگ نیز است، گفت: آمایش سرزمینی به عنوان دیدگاه درازمدت ملی بر اساس ملاحضات ملی شکل می گیرد. در آمایش سرزمینی حوزه ورزش منابع انسانی و زیرساختی و اماکن مد نظر قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در آمایش سرزمینی، منابع انسانی اهمیت ویژه دارد، تاکید کرد: در علم روز دنیا در حوزه آمایش سرزمینی ورزشی، منابع انسانی بر سایر منابع از جمله زیرساختی ارجحیت دارد زیرا یک قهرمان می تواند در دنیا چندین مدال کسب کند که به لحاظ ساختاری، ارزش این مهم از چندین سالن ورزشی بیشتر است.

ریاست تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه آمایش سرزمینی، تنظیم روابط بین انسان، سرزمین و فعالیت های انسانی است، عنوان کرد: آمایش سرزمینی اساسا برای استفاده مناسب و پایدار از کلیه امکانات انسانی و فضای سرزمین در جهت بهبود وضعیت اجتماع و رفاه مردم در حوزه ورزش است.

وی در گفتگو با رادیو گفت و گو اشاره کرد: در استان های مختلف کشور نیازهای آمایشی متفاوتی داریم. در دو شهرستان در کنار هم شرایط متفاوت و استعدادهای گوناگونی وجود دارد که برای رسیدن به این استعدادها باید به آمار دقیق حوزه های مختلف اماکن و نیروهای انسانی و مربیان و داورها توجه کنیم و پس از استخراج آمار می توانیم بر اساس آن، برنامه ریزی کنیم. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که در یک استان ممکن است کشتی گیران خوب و در یک استان فوتبالیست های خوبی وجود داشته باشد و نمی توان برای همه استان ها یک نوع برنامه ریزی صورت داد.

دستگردی همچنین اظهار داشت: بعضی از رشته های ورزشی، رشته های پایه هستند یعنی در همه نقاط کشور علاقه مندی زیادی دارند و هم استعدادها را می توان یافت که از آن جمله می توان به فوتبال، شنا، دو میدانی اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه پس از آمایش سرزمینی باید اعتبارات و بودجه هایی را به صورت ویژه برای آن رشته ورزشی در نظر بگیریم، گفت: البته برای تعیین اعتبارات، نیاز داریم آمار دقیقی از افراد مستعد و فعال در آن زمینه ورزشی در هر شهرستان و استان داشته باشیم.

مرتبط با این خبر

  • صادرات اسب بهترین راهکار برای تولیدات بهترین نژادها

  • ورزش سوارکاری باید یک متولی داشته باشد

  • برگزاری مسابقات "وردکاپ در پرش با اسب" به مناسبت دهه فجر

  • فدراسیون سوارکاری حتی یک باشگاه اختصاصی هم ندارد

  • بررسی چالش ها و ظرفیت های سوارکاری

  • دیپلماسی ورزشی ایران نیازمند نقشه استراتژیک است

  • متولیان ورزش فاقد رویکرد دیپلماسی ورزشی اند

  • عدم آگاهی مسئولان از دیپلماسی ورزشی و مجامع بین المللی

  • بررسی پیامدهای انفعالی دیپلماسی ورزشی

  • آمایش سرزمینی ورزش نیازمند هماهنگی منابع انسانی، مادی و امکانات جغرافیایی است