صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: برای آمایش سرزمینی در حوزه ورزش نیاز است بین منابع انسانی و منابع مادی و همچنین امکانات جغرافیایی هماهنگی ایجاد کنیم تا بتوانیم به بهره وری بیشتر برسیم.

برنامه «ورزش بدون ویرایش» رادیو گفت و گو با موضوع آمایش سرزمینی ورزش؛ از طرح تا اجرا و با حضور محمد سلطان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان روانه آنتن شد.

محمد سلطان حسینی در آغاز با بیان اینکه تفکر آمایش سرزمینی باید در نیروی انسانی جامعه وجود داشته باشد، گفت: حدود دو دهه قبل آمایش سرزمینی و استعدادیابی ورزشی در کشور مطرح شد.

برای آمایش سرزمینی در حوزه ورزش نیاز است بین منابع انسانی و منابع مادی و همچنین امکانات جغرافیایی هماهنگی ایجاد کنیم تا بتوانیم به بهره وری بیشتر برسیم.

وی اشاره کرد: متاسفانه تفکر آمایش سرزمینی نه تنها در حوزه ورزش که در اکثر حوزه ها وجود ندارد. در طول دوره های مختلف و دولت های گذشته، گاهی مواقع مدیران به صرف اینکه مردم یک منطقه خواستار ورزشگاه بودند، برای آن شهر اقدام به ساخت ورزشگاه می کردند و به این مسئله که آیا آن ورزشگاه در بافت کیفی و کمی آن منطقه ضروری است یا خیر توجه نمی کردند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در گفتگو با رادیو گفت و گو از اهمیت نیروی انسانی در آمایش سرزمینی گفت و اظهار داشت: نیروی انسانی که شامل مربی و مدیر و ورزشکار است تعیین کننده پتانسیل و ظرفیت آمایشی یک منطقه و استان در حوزه ورزش می باشد. اگر مدیری تفکر آمایشی نداشته باشد، ممکن است به رشته هایی توجه کند که کمتر استعدادی وجود دارد، تمام ظرفیت های دیگر استان را نادیده گرفته است.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر شاهد هستید استان داغستان کشور روسیه به اندازه ایران، مدال المپیک می گیرد، به این معنی است نیروی انسانی به خوبی شناسایی و تربیت شده است و این بدان معنا نیست که آنها در همه رشته های ورزشی در استان داغستان سرمایه گذاری کرده باشند بلکه با آمایش سرزمینی، توانایی های این استان را سنجیده اند و اقدام به هدف گذاری و تربیت نیروها کرده اند.

این موضوع در ایران نیز وجود دارد و اکثر مدال های استان مازندران در رشته ای مثل کشتی بوده است و در چنین شرایطی نمی توان به سراغ رشته ای مثل «ووشو» برای سرمایه گذاری رفت.

حسینی همچنین ادامه داد: در بسیاری از استان ها ورزشگاه های 15 هزار نفری ساخته شده است در حالی که آن استان ها حتی فاقد یک تیم هستند و این به دلیل نبود آمایش سرزمینی است.

مرتبط با این خبر

  • صادرات اسب بهترین راهکار برای تولیدات بهترین نژادها

  • ورزش سوارکاری باید یک متولی داشته باشد

  • برگزاری مسابقات "وردکاپ در پرش با اسب" به مناسبت دهه فجر

  • فدراسیون سوارکاری حتی یک باشگاه اختصاصی هم ندارد

  • بررسی چالش ها و ظرفیت های سوارکاری

  • دیپلماسی ورزشی ایران نیازمند نقشه استراتژیک است

  • متولیان ورزش فاقد رویکرد دیپلماسی ورزشی اند

  • عدم آگاهی مسئولان از دیپلماسی ورزشی و مجامع بین المللی

  • بررسی پیامدهای انفعالی دیپلماسی ورزشی

  • منابع انسانی در آمایش سرزمینی جایگاه ویژه ای دارد