صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

افشار زاده گفت: وقتی افراد ناآگاه نسبت به دیپلماسی ورزشی و مسائل بین المللی در مسئولیت های مختلف قرار می گیرند خود به خود لطمه جبران ناپذیری به ورزش وارد می شود.

برنامه "ورزش بدون ویرایش" رادیو گفت و گو با موضوع بررسی پیامدهای انفعالی دیپلماسی ورزشی و در ارتباط تلفنی با بهرام افشارزاده دبیرکل اسبق کمیته ملی المپیک روانه آنتن شد.

افشارزاده در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: مشکل اساسی ما در دیپلماسی ورزشی، عدم شناخت افراد و عدم آگاهی نسبت به پست های محول شده به افراد مختلف و همچنین عدم توانایی اشخاص در انجام مسئولیت های خود در سِمَت های داخلی و بین المللی است.

وی افزود: وقتی افراد ناآگاه نسبت به دیپلماسی ورزشی و مسائل بین المللی در مسئولیت های مختلف قرار می گیرند خود به خود لطمه جبران ناپذیری به ورزش وارد می شود. متاسفانه برای برنامه ریزی در سازمان تربیت بدنی و المپیک از افراد خبره و آگاه استفاده نشده و همین موضوع، مشکلاتی را در مسائل برون مرزی برای ما ایجاد کرده است.

دبیرکل اسبق کمیته ملی المپیک در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفت و گو خاطرنشان کرد: ما در بخش های مختلف افراد اثرگذاری را در سمت های مختلف داشتیم که به خاطر عدم آگاهی نسبت به مسائل بین المللی، حسادت و یا بی تدبیری آنها را از دست دادیم و بعد از 40 سال هنوز نتوانسته ایم به جایگاه ویژه ای در مجامع بین المللی دست یابیم و هنوز وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برنامه ریزی که باید و شاید طراحی نکرده و از افراد آگاه استفاده نکرده اند.

افشارزاده تصریح کرد: در مجامع بین المللی همچون اجلاس شورای المپیک آسیا باید افرادی انتخاب می شدند که بتوانند از کرسی هایی که در آینده می گیرند دفاع کنند.

دبیرکل اسبق کمیته ملی المپیک در مصاحبه با رادیو گفت و گو ضمن انتقاد از عدم ثبات در مدیریت این کرسی ها تأکید کرد: باید این سیستم در کمیته ملی المپیک حاکم شود که برای جلسات ویژه افراد خبره ای را انتخاب کنند و وزارت ورزش هم شرکت فدراسیون ها در هر اجلاسی را آنالیز و بررسی دقیق نماید و از توانایی های مختلف آنها برای شرکت در اجلاس ها اطمینان حاصل کند.

وی در پایان مطلب در رابطه با شرایط عضویت در کمیته ioc member اظهار داشت: از جمله شرایط عضویت در این کمیته این است که فرد، یکی از اعضای کمیته ملی المپیک کشور خودش باشد.
سالیان دراز در آن پست انجام وظیفه کرده و فرد شناخته شده ای باشد. ارتباط خیلی خوبی با مجامع بین المللی داشته و در شورای المپیک آسیا و اجلاس های ioc شرکت کرده باشد.

مرتبط با این خبر

  • متولیان ورزش فاقد رویکرد دیپلماسی ورزشی اند

  • دیپلماسی ورزشی ایران نیازمند نقشه استراتژیک است