ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

رئیس كمیته پزشكی فدراسیون دو و میدانی؛ اقدامات مبارزه با دوپینگ را از نوجوانان آغاز کردیم

اردیبهشت گفت: فدراسیون دو و میدانی اقدامات مبارزه با دوپینگ را به صورت پایه از نوجوانان آغاز کرده تا آنان در آینده دچار مشکل نشوند.

1396/03/29
|
12:30
|

اشکان اردیبهشت رئیس کمیته پزشکی فدراسیون دو و میدانی در مصاحبه با برنامه " ورزش بدون ویرایش" رادیو گفت و گو درباره وضعیت دوپینگ در رشته دو و میدانی گفت: دو و میدانی به عنوان یک ورزش پایه جز پرخطرترین ورزش هایی است که دو پینگ در کمین آن است. طی تست های دوپینگی که در سال 2016 از ورزشکاران همه رشته ها گرفته شده، ورزشکاران دو و میدانی در جایگاه دوم قرار گرفته اند.

اردیبهشت اظهار داشت: در ایران تعاملات خوبی میان نادو و فدراسیون دو و میدانی صورت گرفته و ایده آل هایی را ایجاد کردیم اما می دانیم که از این ایده آل ها فاصله داریم.

وی ادامه داد: در ورزشی مانند دو و میدانی که پشتوانه های کمی دارد باید به حفظ سرمایه های موجود توجه زیادی شود. به همین دلیل لازم است در کنار نظارت، آموزش نیز وجود داشته باشد. در این راستا در سایت فدراسیون لیست داروهای ممنوعه و عواقب استفاده از آن درج شده است. ضمن این که از همه ورزشکاران قبل از اعزام های برون مرزی حتما نمونه گیری می شود. این کار را به صورت پایه از نوجوانان آغاز کردیم تا در آینده با چالش روبرو نشوند.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون دو و میدانی تصریح کرد: برخی از ورزشکاران به دلیل تجویز دارو و استفاده نا آگاهانه از آن ها مرتکب دوپینگ می شوند. به طور مثال برای سرماخوردگی به پزشک مراجعه می کنند و دارویی را مصرف می کنند که در لیست داروهای ممنوعه قرار دارد. ورزشکاران باید قبل از مصرف داروها با روسای کمیته پزشکی فدراسیون ها مشورت کنند.

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش