بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

رئیس دفتركرسی های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی: تقویت روحیه نقادی به افزایش تولید علم می انجامند

رئیس دفتر کرسی های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی رهایی از وابستگی را از ویژگی های تولید علم دانست و افزود: لازمه نظریه پردازی و تولید علم وجود فضای نقد، ارزیابی و مناظره است.

1397/08/23
|
12:45
|

محمد قنداقی با حضور در استودیوی برنامه "اینجا چراغی روشن است" رادیو گفت و گو کشف علمی را رویکرد اصلی در تولید علم دانست و افزود :«مراد اینست که به مرتبه ای از دانش برسیم تا صاحب کشفیات جدید علمی باشیم؛ بنابراین رویکرد تولیدی بدین معناست که موج کشفیات علمی با یک جریان حداکثری بر فضای علمی و آموزشی حاکم باشد.»

وی همچنین شکل گیری لایه ایده و نظریه پردازی را بر مبنای نوع نگاه به انسان، جهان و جامعه تعریف کرد و افزود: «لایه سوم مبنی بر نظامات، الگوها و روش هاست.»

قنداقی ادامه داد: «در عرصه علوم انسانی این نکته دارای اهمیت است که اگر دو لایه نظریه و ایده پردازی و الگوها را از دیگران اخذ کنیم، در لایه چهارم که همانا لایه کاربرد است، دچار التقاط می شویم؛ یعنی تعارض بین سطح کاربردی و مبانی ایجاد می گردد.»

رئیس دفتر کرسی های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی همچنین بومی سازی در عرصه علم را مورد اشاره قرار داد و افزود: «یک جامعه علمی هوشمند باید بتواند آنچه را اخذ کرده در 4 لایه مذکور متناسب سازی نماید و به عبارتی اگر مدلی اخذ شد، قبل از ورود به فضای کاربرد باید دید بر اساس چه نظریه و کدام مبانی فلسفی و اعتقادی است تا مشکلات بر طرف شده و از التقاط [دور شود].»

قنداقی همچنین تقویت هویت خودی را متذکر شد و گفت: «در رویکرد تولید علم باید هویت خودی تقویت شود. حقارت در این بین معنایی ندارد و روحیه تحقیر شدگی محلی از اعراب نخواهد داشت.»

وی رهایی از وابستگی را از دیگر ویژگی های رویکرد تولیدی [بومی] دانست و اضافه کرد: «این مسئله موجب رهایی از وابستگی علمی است [که بهره برداری علمی در این بین نکته ای دیگر است].»

قنداقی تقلید گرایی را در بر دارنده خمودگی و وادادگی عنوان کرد و گفت: «اگر مجتهدانه در عرصه علم قدم برداریم، دچار شادابی و نشاط علمی خواهیم بود؛ خاصه زمانیکه رهاوردی تازه به بشریت عرضه می داریم!»

وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو گسترش مناظره را از الزامات تولید علم دانست و افزود: «جامعه ای موفق به نظریه پردازی است که روحیه نقد و نقادی را در خود حاکم نماید و لازمه تولید علم و نظریه پردازی وجود فضای نقد و نقادی است.»

قنداقی در عین حال به تغییر نقادی و هتاکی اشاره کرد و گفت: «نقاد وجود قوت و ضعف را مورد ارزیابی قرار می دهد و اینگونه نیست که در حوزه نقد یکسره به کاستی های یک نظریه بپردازد.»

وی خاطرنشان ساخت: «مناظره های علمی هرچه با رعایت ادب گسترش یابد، تولید علم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین لازمه نظریه پردازی و تولید علم وجود فضای نقد، ارزیابی و مناظره است.»

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی