بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

یك كارشناس مسائل بین الملل بیان كرد: رفتار ترامپ، واگرایی بین اروپا و آمریکا را تضمین می کند

کارشناس مسائل بین الملل گفت: اروپایی ها سعی می کنند به سمت بازارهای جدید بروند و این واقعیتی است که باید درک کنند و حداقل در حوزه نظامی به این درک رسیده اند که نمی شود روی آمریکایی ها حساب کرد.

1397/08/27
|
12:30

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع روابط تجاری اروپا و آمریکا و با حضور دکتر علیرضا رضاخان کارشناس مسائل بین الملل به روی آنتن رفت.

علیرضا رضاخواه در آغاز با اشاره به وضع تعرفه های جدید آمریکا بر اتحادیه اروپا، گفت: رفتارهای ترامپ را می توان در وعده های انتخاباتی ترامپ تحلیل و بررسی کرد. در انتخابات آمریکا سه ایالت صنعتی وجود دارند به دموکرات ها رای می دادند اما به دلیل پیمان های تجاری و واردات از چین، دچار ورشکستگی شدند. این موضوعات سبب شد، ترامپ اهمیت این کارخانه ها را درک کند و وعده های مهمی به کارگرهای این کارخانه ها داد.

وی تصریح کرد: سیاست های خارجی ترامپ در چارچوب جکسونیسم قابل توصیف است یعنی سنتی که به شدت نگاه به درون را تاکید دارد، مخالف با جهانی سازی است و بر بزرگ بودن ارتش تاکید دارد. البته این سیاست ها کوتاه مدت است زیرا باعث خواهد شد، شغل های بیشتری اتفاق بیافتد و زمینه سازی خوبی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهد بود.

کارشناس مسائل بین الملل در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو درباره تصمیم اتحادیه اروپا بیان کرد: اروپایی ها سعی می کنند به سمت بازارهای جدید بروند و این واقعیتی است که باید درک کنند و حداقل در حوزه نظامی به این درک رسیده اند که نمی شود روی آمریکایی ها حساب کرد. در فضای اقتصادی نیز باید تلاش کنند، از آمریکا مستقل شوند هرچند آمریکا بازار بزرگی است اما در حوزه اقتصاد، بازارهای جدی برای صنایع اروپایی وجود دارد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته ورود اروپا به بازارهای جدید، کار ساده ای نیست زیرا وابستگی های خیلی مهمی در حوزه های مالی و بانکی بین اروپا و آمریکا وجود دارد و جدا کردن آنها کار ساده ای نیست اما کشورهای رقیبی مانند چین و روسیه که دارند روی شبکه مالی موازی با آمریکا سرمایه گذاری می کنند، می توانند این را یک فرصت ببینند و اروپایی ها نیز چاره ای جز این ندارند.

رضاخواه در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو با اشاره به صحبت های گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان بیان کرد: منافع آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه های سیاسی و اقتصادی، همسو نیست و باید سعی کنند به سمت کشورهای دیگر بروند. پیش از این نیز مقامات دیگر کشورها نیز اعلام کردند باید منافع خود را با دیگر کشورها از جمله روسیه همسو کنیم. بنابراین رفتار ترامپ، واگرایی بین اروپا و آمریکا را تضمین می کند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی