بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

كارشناس مسائل بین الملل بیان كرد: اعلام وضعیت اضطراری توسط ترامپ، تهدید کنگره محسوب می شود

رضاخواه اقدام ترامپ برای اعلام شرایط اضطراری را هم تهدید علیه کنگره و هم نشان دادن مسیر آینده دانست و گفت: نقش مهاجران برای دموکرات ها بسیار پررنگ است زیرا سبد رای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مهاجران تشکیل می دهند.

1397/11/14
|
11:45

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع ساخت دیوار حائل بین مرز آمریکا و مکزیک و احتمال اعلام وضعیت اضطراری از سوی ترامپ و با حضور دکتر علیرضا رضاخواه کارشناس مسائل بین الملل روانه آنتن شد.

علیرضا رضاخواه در آغاز با بیان اینکه استفاده از وضعیت فوق العاده در آمریکا مسئله عجیبی بین روسای جمهور آمریکا نیست، گفت: روسای جمهور این کشور، بارها از وضعیت اضطراری به خصوص در حوزه سیاست خارجه استفاده کرده اند. در این مورد که باعث ایجاد جنجال شده، به دلیل تضاد منافعی است که بین دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 است که در واقع باعث دعوای خیلی جدی بین دو حزب شده است.

وی افزود: ادله قانونی ترامپ برای استفاده از وضعیت فوق العاده ملی، خیلی زیاد نیست و به همین جهت، دولت را به مدت نزدیک به یک ماه تعطیل کرد و حالا با این استدلال که دموکرات ها در کنگره حاضر نیستند با رئیس جمهور کنار بیایند، می خواهد از وضعیت فوق العاده ملی برای ایجاد دیوار حائل در مرزهای جنوبی آمریکا استفاده کند.

کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با رادیو گفت و گو اقدام ترامپ را هم یک تهدید علیه کنگره و هم نشان دادن مسیر آینده دانست و گفت: نقش مهاجران برای دموکرات ها بسیار پر رنگ هستند زیرا سبد رای این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مهاجران تشکیل می دهند. اما در مقابل، ترامپ وعده داده است این دیوار را خواهد ساخت و جلوی ورود مهاجران را خواهد گرفت و بخش خیلی جدی از رای دهنده های آمریکا انتظار دارند، این اتفاق بیافتد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته استفاده از وضعیت اضطراری در قانون اساسی به رئیس جمهور آمریکا داده شده است. وضعیت فوق العاده ملی این است که همه آنچه تحت عنوان دموکراسی تعریف می شود، کنار گذاشته می شود و رئیس جمهور تحت قامت یک دیکتاتور هر کاری که می خواهد انجام می دهد و تنها باید لیست قوانینی که می خواهد، بدون اجازه کنگره استفاده کند و این حقی است که در ساختار قانونی به رئیس جمهور آمریکا داده شده است.

رضا خواه درباره هدف ترامپ برای اعلام وضعیت اضطراری اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا قصد دارد از بودجه ارتش و از بخش فنی و مهندسی آن برای ساخت دیوار استفاده کنند. اگر کنگره بخواهد جلوی ترامپ را بگیرد، باید قانونی را در کنگره تصویب کنند که البته برای اجرایی شدن به امضای رئیس جمهور برسد که بعید است چنین اتفاقی بیافتد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی