صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بحث های حاشیه ای بر مسائل علمی در خصوص FATF غلبه دارد، گفت: موافقان این طرح اعلام کرده اند بعضی از این توصیه ها را عمل می کنیم زیرا با منافع کشور سازگار است.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع بررسی FATF و با حضور یاسر برخورداری معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به روی آنتن رفت.
یاسر برخورداری در آغاز با تصریح بر اینکه وقتی درباره موضوعات ملی صحبت و تصمیم گیری می کنیم، نباید در یک فضای سیاست زده باشد، گفت: نباید اینگونه مسائل را به مباحث سیاسی و جناحی و حزبی محدود کنیم، زیرا این موضوعات با سرنوشت یک کشور گره خورده است و منافع ایران را درگیر خودش می کند.

وی درباره FATF بیان کرد: این برنامه از سال 1970 طراحی و اجرا شده است و هدف و چشم انداز نهایی این سازمان این است که صورت وضعیت نقشه مالی دنیا را داشته باشد یعنی بداند چه پولی از چه مبدایی به چه مقصدی و در ازای چه کالا و خدماتی حواله و هزینه شده است و به صورت آنلاین آن را بررسی کند. این سازمان برای اینکه به این هدف خود دست پیدا کند توصیه هایی را به کشورها انجام داده است.

معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با رادیو گفت و گو با تاکید بر اینکه بحث های حاشیه ای بر مسائل علمی در خصوص FATF غلبه دارد، اظهار داشت: FATF، 40 توصیه به کشورهایی که می خواهند با این سازمان کار کنند ارائه می دهد، اما مسئله اینجا است که این 40 توصیه تا سال 2009 بارها تغییر کرده است. موافقان این طرح اعلام کرده اند بعضی از این توصیه ها را عمل می کنیم زیرا با منافع کشور سازگار است، اما به بعضی از آن ها به دلیل آنکه به منافع کشور سازگار نیست، عمل نمی کنیم.

برخورداری با تاکید بر اینکه نباید بدون بررسی دقیق FATF وارد این طرح شویم، به کنوانسیون های وابسته به آن از جمله پارلرمو و سی اف تی اشاره کرد و بیان داشت: این کنوانسیون ها برای آن است که FATF به هدف نهایی خودش برسد و بنابراین با منظومه ای از معاهدات بین المللی روبرو هستیم. FATF یک برنامه اقدام ویژه مالی است که در درون آن بخش های مختلفی از جمله سی اف تی و پالرمو وجود دارد و هر کدام از آن ها را باید با یکدیگر و به صورت کل ببینیم یعنی نمی توان فقط یک بخش را پذیرفت و بخش دیگر را رد کرد.

مرتبط با این خبر

  • FATF نسبت به ایران سیاسی کاری می کند +صوت

  • برای بهره برداری از امکانات بانکی دنیا باید شرایط FATF را بپذیریم

  • در تعیین مصداق ها در FATF و تطبیق اقداماتش با سازمان بین الملل مشکل داریم

  • کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مشکل امنیتی را برای کشور ایجاد نخواهد کرد

  • FATF منابع اطلاعاتی بانک های ایرانی را در اختیار خارجی ها قرار می دهد

  • FTAF مصداق کامل براندازی اقتصادی و سیاسی است

  • شرط اروپا برای ادامه برجام پیوستن ایران به FATF است

  • نقطه افتراق ایران با گروه ویژه اقدام مالی در تعریف تروریسم است

  • ضرورت اصلاح بندهایی از FATF که موجب نقض اختیار تصمیم گیری دولت است

  • لایحه پالرمو در تغییرات نرخ ارز بی تاثیر است