صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

صیقلی گفت: کشورهای غربی قصد دارند از طریق FATF راه های دور زدن تحریم ها توسط ایران را مسدود کنند.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع بررسی FATF و با حضور محسن صیقلی در آغاز استاد دانشگاه و مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به روی آنتن رفت.

محسن صیقلی در آغاز درباره اعلام نتیجه بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره بررسی FATF که اجرای آن را باعث وخیم شدن شرایط اقتصادی کشور می شود، گفت: اساس این موضوع که اجرای FATF شرایط اقتصادی را بهتر یا بدتر می کند به پایه های اصلی که در حوزه FATF بنا شده است، بر می گردد.

وی اضافه کرد: در گزارش مرکز پژوهش ها اشاره ای هم به برجام شده است، اما باید FATF را فارغ از برجام بررسی دقیق اقتصادی و نه سیاسی انجام دهیم. فردی که در حال حاضر عضو FATF است معاون خزانه داری آمریکا بوده و از لزوم پیوستن ایران به FATF گفته و اینکه این موضوع به سود تحریم های آمریکا خواهد بود.

این استاد دانشگاه در گفتگو با رادیو گفت و گو بیان کرد: با توجه به مواضع دولت آمریکا و سیاست هایی که تا کنون از این کشورها دیده ایم، به نظر می رسد تصویب FATF مورد نظر این کشورها است. گزارشی که مجلس در این باره ارائه داده، مبتنی بر آن است که کشورهای غربی می خواهند با تصویب FATF راه های دور زدن تحریم را بر کشور ببندند.

وی اضافه کرد: با تصویب FATF اگر بخواهیم به حزب الله لبنان که از نظر کشورهای سلطه تروریست خطاب می شوند، کمک کنیم، آن ها اقدام به شناسایی این انتقال مالی می کنند و حتی اگر این انتقال مالی را پیچیده هم کنیم باز هم امکان شناسایی آن وجود دارد.

وی اضافه کرد: سازمان FATF از کشورهای عضو درخواست می کند که سیستم بررسی ها را تغییر دهند و در اصل فقط نظارت نیست و بدون محدودیت تمام اطلاعات هویتی مشتریان را باید در اختیار آنها قرار دهیم.

مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تصریح بر اینکه غربی ها قصد دارند از FATF برای فشار بیشتر استفاده کنند، اظهار کرد: کشورهای غربی قصد دارند از طریق FATF راه های دور زدن تحریم ها توسط ایران را مسدود کنند تا تحریم ها آن را اثربخش تر کنند.

مرتبط با این خبر

  • FATF نسبت به ایران سیاسی کاری می کند +صوت

  • برای بهره برداری از امکانات بانکی دنیا باید شرایط FATF را بپذیریم

  • در تعیین مصداق ها در FATF و تطبیق اقداماتش با سازمان بین الملل مشکل داریم

  • کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مشکل امنیتی را برای کشور ایجاد نخواهد کرد

  • FATF منابع اطلاعاتی بانک های ایرانی را در اختیار خارجی ها قرار می دهد

  • FTAF مصداق کامل براندازی اقتصادی و سیاسی است

  • شرط اروپا برای ادامه برجام پیوستن ایران به FATF است

  • نقطه افتراق ایران با گروه ویژه اقدام مالی در تعریف تروریسم است

  • ضرورت اصلاح بندهایی از FATF که موجب نقض اختیار تصمیم گیری دولت است

  • لایحه پالرمو در تغییرات نرخ ارز بی تاثیر است