بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

دیپلمات با سابقه كشور: ایران می تواند بازرسی های آژانس را کاهش دهد

ابوالفضل ظهره وند اظهار داشت: قطعنامه 2231 پشتیبانی کننده از برجام بود و برجامی که دارد نقد می شود و زیر پا گذاشته می شود، مشکل را متوجه خود اروپایی ها می کند.

1398/03/27
|
15:02

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع ساز و کارهای حقوقی خروج ایران از برجام و پایبندی طرف های مقابل به قطعنامه 2231 و با حضور ابوالفضل زهره وند دیپلمات با سابقه کشور روی آنتن رفت.

ابوالفضل ظهره وند با اشاره به اینکه اروپایی در برجام به دنبال کاهش سطح غنی سازی و تولید آب سنگین و در نهایت توقف آن بودند، گفت: اروپایی ها مسئله غنی سازی را معادل با تولید بمب می دانند و به همین خاطر ظرفیت و توان تولید ایران و قدرت و توانایی ایران در غنی سازی برای اروپایی ها پاشنه آشیل است.

وی افزود: از طرفی قرار بود اروپایی ها برای مهار و کنترل این سطح از غنی سازی، سطح موجودی را در 300 کیلو نگه دارند و تعهد داده اند و حالا اگر چنانچه نخواستند بخرند، دیگر مشکل خودشان است و ما کار خود را انجام خواهیم داد.

این دیپلمات با سابقه کشور در گفتگو با رادیو گفت و گو یاد آور شد: در موضوع آب سنگین اراک نیز به همین شکل است، آن ها نسبت به تولید آب سنگین همواره اظهار نگرانی می کردند و اولین اقدامی هم که کردند، فعالیت نیروگاه اراک را متوقف کردند.

وی با اظهار به اینکه اکنون توپ در زمین بازی اروپایی ها است، گفت: در حال حاضر ما طبق چارچوب توافقات می توانیم اقدامات مطرح شده را انجام دهیم و برای این کار مشکلی وجود ندارد.

ظهره وند با اشاره به ساز و کارهای حقوقی خروج ایران از برجام متذکر شد: مسئله ساز و کار ماشه زمانی مطرح می شود که ما تخلف کنیم ولی اکنون از طرف 1+4 دارد تخلف صورت می گیرد البته روس ها و چینی ها به نوع همکاری خوب ایران اذعان دارند. آمانو نیز در گزارشات متعددش بر این تاکید و تائید داشته است. بنابراین در نهایت بخواهیم به شرایط قبل از برجام برگردیم.

وی با بیان اینکه قطعنامه 2231 پشتیبانی کننده از برجام بود و برجامی که دارد نقد می شود و زیر پا گذاشته می شود، مشکل را متوجه خود اروپایی ها می کند، گفت: آنها قطعنامه 2231 را تضمینی برای اجرایی شدن برجام در نظر گرفتند. در واقع همه این مکانیسم به نفع آن ها بوده است و چاره ای جز این نیست.

این دیپلمات با ذکر اینکه با کاهش سطح تعهدات ایران، نسبت به برجام عدول نمی کنیم، متذکر شد: اینکه برخی مطرح می کنند از این به بعد غنی سازی 3.5 درصد را ادامه می دهیم باید گفت ما از قبل هم این کار را می کردیم بلکه بحث خرید این میزان بود که نگذارند از 300 کیلو گرم بیشتر شود و در بدل آن میزانی که از ایران می بردند به ما کیک زرد می دادند و یا در بدل فروش آب سنگین بود. اکنون که آن ها عمل نمی کنند در چیزی که ما تعهد کردیم خللی ایجاد نشده و ما داریم مسیر خودمان را انجام می دهیم و نباید بگوییم عدول از تعهدات در حالیکه اگر ایران 300 کیلو را نفروشد باید بگویند ایران عدول کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در چارچوب برجام هم فضا برای یکسری اقدامات ما وجود دارد و دسترسی برای بازرسی ها را می توانیم تا حدودی کاهش دهیم.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی