صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

کارشناس مسائل رسانه از سکوت فعلی رسانه های غربی درقبال توقیف نفتکش انگلیسی گفت و اظهارداشت: ادبیات این رسانه ها و سیاستمداران انگلیسی از تهدید به خواهش تغییر کرده و از ایران برای حل کردن این موضوع درخواست مذاکره کرده اند.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع ابعاد و چگونگی بازتاب توقیف نفت کش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و با حضور دکتر علیرضا داوودی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه به روی آنتن رفت.

علیرضا داوودی در آغاز درباره بازتاب توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: بازتاب این اتفاق چهار مرحله داشت که ترکیبی از اتفاقات رسانه ای و سیاسی را رقم میزند به این دلیل از حد فاصل واکنش ترامپ به موضوع جعلی اصابت پهپاد ایرانی تا توقیف نفتکش انگلیسی یک فرآیندی را طی کرده ایم.

وی بیان کرد: رسانه آمریکایی تبار کاملا فضا را شلوغ کردند اما رسانه های اروپایی یک سکوت معنادار را در اختیار گرفتند. آمریکایی ها به دنبال انضباط تصمیم گیری توسط رسانه های اروپایی برای فشار آوردن بر روی افکار عمومی بودند. استفاده از دو عبارت توقیف بدون دلیل و دزدی کشتی سر تیتر رسانه ها بود و در واقع در گام نخست، رسانه های آمریکایی فشار هیجانی روی رسانه های اروپایی و منطقه آورند.

این کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو گفت و گو از ورود رسانه های اروپایی به بازی آمریکایی ها گفت و اظهار داشت: اروپایی وارد این مسیر هیجانی شدند زیرا موضوع را خیلی جدی دیدند و توقیف کاملا انجام شده است. اتصال بین سیاست مداران آمریکایی و سکوت سیاست مداران انگلیسی برای ایجاد یک نوع خردورزی صورت گرفت.

این کارشناس مسائل رسانه درباره گام بعدی رسانه ها و سیاستمداران غربی در برخورد با توقیف نفتکش انگلیسی عنوان کرد: تلاش برای ایجاد توقع در مخاطب برای واکنش نشان دادن اروپا بخصوص انگلستان در این مرحله صورت گرفت. رسانه های انگلیسی اما از روش های دیپلماتیک استفاده کردند و عمدتا با اعتباراتی مانند پرداخت هزینه زیاد از سوی ایران و واکنش متقابل انگلیس به ایران استفاده می کردند.

وی از سکوت فعلی رسانه های غربی در قبال توقیف نفتکش انگلیسی گفت و اظهار داشت: ادبیات این رسانه ها و سیاستمداران انگلیسی از تهدید به خواهش تغییر کرده است و از ایران برای حل کردن این موضوع درخواست مذاکره کرده اند. در واقع آن ها از سکوت و هیجان ابتدایی به این درخواست رسیده اند.

مرتبط با این خبر

  • اقدام توقیف نفتکش ایرانی از سوی بریتانیا به ضرر خودش تمام شد

  • اقدام تلافی جویانه حق مشروع ایران است

  • اروپا می داند ایران قاطعانه تصمیمات آتی را اجرایی می کند