صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ویژگی های نظام جدید مالیاتی عنوان کرد: ویژگی اصلی این نوع نظام مالیاتی این است، افراد دیگر از معافیت های متعدد در بخش مختلف و در مشاغل کوناگون بهره مند نخواهند شد.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع طرح جدید مالیاتی دولت برای اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص و در تماس تلفنی با احمد زمانی معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور به روی آنتن رفت.

احمد زمانی درآغاز با اشاره به صحبت های معاون وزیر اقتصاد مبنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص در خصوص این طرح گفت: به جهت ملاحظات ناشی از شرایط اقتصاد کشور، ضرورت دارد که ما به سمت گسترش پایه های مالیاتی برویم.

وی افزود: مشکلی که ما داریم این است که نظام مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص وجود ندارد و تنها شکلی که از مالیات در کشور وجود دارد وصول مالیات از مشاغل است که بسیار ناقصی است و این نظام مالیات بر جمع درآمد نیست.

معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور با یادآوری اینکه قبلا چنین ساختاری را در نظام مالیاتی داشتیم تصریح کرد: این نظام قبل از اصلاحیه قانون مالیات، فقط در یک ماده اشاره شده بود اما هیچ سازوکار اجرایی برای این کار نداشتیم.

وی ادامه داد: در اصلاحیه سال 94 هم این بحث مطرح شد به شکلی که مالیات بر جمع درآمد را اعمال کنیم اما به جهت اینکه در آن زمان زیرساخت هایش فراهم نبود از لایحه سال 94 نیز حذف شد، اما اکنون به نظر می رسد که یک ضرورت است و ضمن اینکه بخش اعظم زیرساخت های اطلاعاتی فراهم است.

زمانی در خصوص رویکرد اصلی این نظام مالیاتی گفت: در این نوع نظام مالیاتی، تمام انواع منابع مالیاتی که در بخش درآمد داریم مانند مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد اجاره و مالیات های اتفاقی تجمیع می شوند و در قالب یک مالیات تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص نام می بریم.

وی در خصوص ویژگی های این نوع نظام مالیاتی عنوان کرد: ویژگی اصلی این نوع نظام مالیاتی این است، افراد دیگر از معافیت های متعدد در بخش مختلف و در مشاغل کوناگون بهره مند نخواهند شد و از این پس فقط از یک معافیت استفاده می کنند. همین مسئله باعث می شود مالیات بیشتر در سطح اشخاص و درآمد شخص وصول شود به جای اینکه در سطح شرکت و درآمدهای تولیدی وصول شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: معتقدیم این کار می تواند فشار را بر بخش تولید کاهش دهد و مالیات را در سطح درآمدی که شخص می خواهد پس انداز کند و یا مصرف کند، قرار دهد.

وی اظهار داشت: در این نظام تقریبا همه افرادی که درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می شوند. البته همه درآمدها تجمیع می شود فارغ از اینکه عنوان خاصی داشته باشد و تحت یک عنون اظهار نامه مالیاتی را پر می کنند.

مرتبط با این خبر

  • افزایش مالیات در شرایط رکود اقتصادی توجیه ندارد

  • عدم اراده دراجرای قوانین از موانع اخذ مالیات بر مسکن است

  • پرداخت مالیات یکی از شاخص های توسعه است

  • پلیس مالیاتی باید آل کاپون های داخلی را دستگیر کند!

  • افزایش مالیات بر سیگار باعث کاهش مصرف سیگار حتی قاچاق آن می شود

  • شناسایی فرار مالیاتی حائز اهمیت تر از دریافت مالیات است

  • پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد نهاد بالادستی در حوزه مالیات

  • بودجه98 نیازمند انقلاب مالیاتی است

  • تاخیر در رسیدگی، مالیات نقد را به بدهی مالیاتی تبدیل می کند

  • مشکل هنرمندان نبودن تعاریف است نه پرداخت مالیات