بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی: تخلف دو وزارتخانه نیرو و نفت/ مابه‌تفاوت حامل‌های انرژی در جیب دولت

رئیس هیئت تحقیق و تفحص سازمان هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: وزارت نیرو ونفت موظف بودند مابه‌تفاوت مبلغی که از مردم دریافت می کند را به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز کند ولی این کار به درستی انجام نشده.

1398/05/16
|
10:15
|

جبار کوچکی نژاد در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها حدود یک سال به طول انجامید، گفت: علت طولانی شدن این تحقیقات به دلیل گسترده بودن دامنه دستگاه های زیر مجموعه این بخش بود. این سازمان ها شامل دستگاه هایی مانند وزارت خانه های نفت و نیرو است که باید منابع این سازمان را تامین می کردند و همچنین دستگاه هایی که باید از محل یارانه ها به بخش های دیگر پرداخت می کردند.

وی خاطرنشان کرد: حجم منابع ورودی و خروجی سازمان هدفمندی یارانه ها در حد بسیار یعنی حدود 350 هزار میلیارد تومان بود و پیگیری و ردیابی این منابع نیز کار بسیار سختی بود که به طول انجامید.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص سازمان هدفمندی یارانه ها درباره تخلفات صورت گرفته در رابطه با سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: وزارت نیرو و نفت موظف بود مابه التفاوت مبلغی که از مردم دریافت می کند را به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز کند که آمارها نشان می دهد این کار به درستی انجام نشده است.

وی ادامه داد: در تحقیق و تفحص صورت گرفته تخلفاتی در زمینه منابع ورودی سازمان هدفمندی یارانه ها مشاهده شده است. همچنین در قسمت خروجی منابع یارانه، باید طبق ماده 8 قانون، منابع در بخش های تولیدی و معدنی به کار گرفته شود که متاسفانه این موضوع نیز به درستی انجام نشده است که البته سازمان هدفمندی یارانه ها معتقد است منابع آنها کافی نبوده است.

کوچکی نژاد درباره سهم هر بخش از هدفمندی یارانه ها بیان کرد: طبق قانون دولت باید 50 درصد به صورت مستقیم یارانه پرداخت کند، 20 درصد جبران صدمات دولت و 30 درصد نیز باید در حوزه تولید مصرف شود که تولید شامل کشاورزی، صنعت و 10 درصد بهداشت است. بررسی های اولیه نشان می دهد این قانون اجرا نشده است زیرا با وجود نیاز به حمایت در بخش تولید، اما هیچ پرداختی از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها صورت نگرفته است و به صورت گزینشی عمل شده است یعنی در یک نقطه از کشور به یک کارخانه 20 میلیارد تعهد دادند اما به یک کارخانه دیگر در همان نقطه، حتی یک ریال نیز پرداخت نشده است.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی