بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس: بازار باز، نرخ سود بانکی را تعیین می کند

پورابراهیمی بازار باز بانکی را جدا از بازار متشکل ارزی دانست وگفت: عملیاتی که بازار باز انجام می دهد، در ارتباط با تعیین نرخ سود بانکی است که از طریق خرید انتشار اوراق صورت می گیرد.

1398/06/11
|
13:45

محمدرضا پور ابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با اشاره به شوک ارزی که کشور در پایان سال 96 و سال 97 با آن روبه رو شد، گفت: در این شرایط دولت باید تصمیماتی اتخاذ می کرد تا بتواند فضای مدیریتی را در حوزه اقتصاد کشور از منشا تصمیمات ارزی به نحوی اداره کند تا تبعات و پیامدهای مشکلات ناشی از شوک ارزی به کمترین برسد.

وی افزود: فارغ از اینکه در نیمه اول سال دولت اشتباهات فاحشی در خصوص تعیین ارز ثابت 4200 تومانی داشت که منشا بسیاری مشکلات مثل تورم و کاهش ارزش پول ملی شد، نیمه دوم سال هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و هم با تغییر سیاست های ارزی، مسیری متفاوت از نیمه اول سال را پشت سر گذاشت و تقریبا بخشی از اشتباهاتی که دولت در نیمه اول انجام داده بود پوشش داده شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با برنامه "بدون خط خوردگی" بازار متشکل ارزی را یکی از این اقدامات برشمرد و اظهار داشت: هدف از راه اندازی بازار متشکل ارزی این بود که بتوانیم مکانیسم تعیین قیمت عادلانه ای را برای ارز بر اساس تقاضای تعریف شده و همچنین عرضه منابعی که بابت صادرات غیر نفتی داریم در این فرآیند تعیین قیمت بتوانیم برسیم.

وی اضافه کرد: بازار متشکل ارزی بازاری است که در آن عرضه و تقاضا بر اساس مکانیسم تعریف شده ای که در حوزه تعیین اقلام وارداتی قانونی و مدیریت شده است تقاضا امکان پذیر است و از طرف دیگر عرضه کالاهای غیر نفتی هم در این مکانیسم قرار می گیرد.

پور ابراهیمی با اظهار بر اینکه بازار متشکل ارزی به نحوی عمل می کند که ما تخصیص بهینه منابع و تخصیص بهینه را در مدیریت بازار ارز داشته باشیم، گفت: از این منظر این هم مصوب دولت شد و هم از ابتدای سال 98 در برنامه دستورالعمل بانک مرکزی قرار گرفت و مقدمات و اقداماتش پیش رفته و به نظر می رسد این تعادلی که در بازار ارز دارد فراهم می شود بتواند کمک کند که ما کم کم به نرخ واحد برگردیم.

وی خاطر نشان شد: این نرخ ها اگر جایی قرار بگیرند که کمترین میزان تفاوت را داشته باشند در این حالت اثرات مثبتی را ما در بخش های مختلف اقتصادی خواهیم داشت و آن رویکردی است که ما از طریق بازار متشکل ارزی می توانیم به آن برسیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال گفت: البته ما همچنان در خصوص نرخ 4200 تومانی مشکل داریم و وضعیت کالاهای اساسی مطلوب نیست. ارز به این کالاها اختصاص پیدا می کند اما مردم کالای گران می خرند و ادامه این وضع به نفع کشور و مردم نیست و برای این قضیه هم باید تصمیم گیری شود.

وی بازار باز بانکی را جدا از بازار متشکل ارزی دانست و گفت: عملیاتی که بازار باز انجام می دهد با توجه به تصمیماتی که بانک مرکزی انجام می دهد در ارتباط با تعیین نرخ سود بانکی است که از طریق خرید انتشار اوراق صورت می گیرد.

پور ابراهیمی افزود: این عملیاتی که انجام می شود یکی از وظایف و اقدامات بانک مرکزی است که جنس رفتار با حوزه بازار متشکل ارزی کاملا متفاوت است. این حوزه عملا به اقدامات بانک مرکزی بر می گردد تا بتواند تعادل را در حوزه بازار منابع بانکی و بازار پول با تعیین نرخ منطقی فراهم کند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی