بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

آوای قانون پاسخ می دهد؛ تقاضای طلاق از سوی زن چه حقوقی را از او می گیرد ؟

قاضی دادگاه خانواده گفت : زمانی که زوجه دادخواست طلاق را مطرح می کند اجرت المثل و بخشی از مهریه را ازدست می دهد اما نفقه همچنان پابرجاست.

1398/06/21
|
11:51
|

برنامه " آوای قانون " با موضوع حقوق خانواده با حضور حجت الاسلام رحمان علیرضائی ، قاضی شعبه ششم دادگاه خانواده شهرری روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

***آوای قانون : ملک یا اموالی که به عنوان مهریه تعیین می شود در برخی موارد سند رسمی ندارند . آیا در صورت بروز اختلاف زوجه می تواند ملکی که سند عادی دارد را مطالبه کند ؟
حجت الاسلام رحمان علیرضائی : زوجه می تواند هرآنچه که مالیت داشته باشد را به عنوان مهریه قرار دهد. قانون گذار در این باره دو فرض را در نظر گرفته است . فرض نخست این است که مالک ، در ملکی که پشتوانه آن سند عادی است ، اماره تصرف ایجاد کرده باشد ، به عنوان مثال به دور امارت دیوار کشیده باشد .
فرض دوم این است که گاهی یک ملک ، بر اساس یک حکم به زوج تعلق دارد . درواقع این حکم در حد سند رسمی است. در این دو حالت است که زوجه می تواند علیرغم عادی بودن سند املاک واموال ، آنها را توقیف کند.

***آوای قانون : تفاوت اجرت المثل و نفقه در چیست و زمانی که تقاضای طلاق از طرف زوجه مطرح شود چه حقوقی به او پرداخت می شود؟
حجت الاسلام رحمان علیرضائی : زمانی که دادخواست طلاق از سوی زوجه تقدیم دادگاه شود اجرت المثل به ایشان تعلق نخواهند گرفت چرا که خود خانم اقدام به طلاق کرده است. شاید هدف قانون گذاراز وضع این قانون این بوده که بانوان به هر دلیلی اقدام به ارائه دادخواست طلاق نکنند . اما در این حالت نفقه به زوجه تعلق می گیرد .
از آنجایی که اصل طلاق حق اولیه زوج است و در شرایط خاصی از جمله عسر و حرج ، زوجه می تواند تقاضای طلاق کند ، موضوع مهریه متفاوت خواهد بود . در این شرایط چون زوجه خود اقدام به طلاق می کند باید مقداری از مهریه را در قبال صدور حکم طلاق بذل کند .
*** آوای قانون : همسر من منزل را بدون اجازه ترک کردند و بنده موفق نشدم با احضاریه ایشان را به خانه بازگردانم. حتی او در ابتدا رای به تمکین را اجرا نکرد اما پس از اینکه تجویز ازدواج مجدد از دادگاه صادر شد ایشان به منزل مشترک بازگشت و اظهار پشیمانی کرد . پس از مدتی که دادخواست ازدواج مجدد من باطل شد ایشان مجددا منزل را ترک کردند. تکلیف بنده در این شرایط چیست؟
علیرضایی : زمانی که مرد دادخواست تمکین زوجه را به دادگاه تقدیم می کند ، دادگاه از طرفین دعوت و پس از شنیدن اظهارات حکم به تمکین زوجه صادر می کند و در این حالت زن ملزم به بازگشت به زندگی مشترک می شود.
از لحاظ عرف پس از تهیه منزل و اثاثیه متناسب با شان زوجه ، ایشان نباید منزل را ترک کنند و اگر برای دادگاه محرز شود که خانم فقط قصد اسقاط تکلیف را داشته است قطعا بحث ازدواج مجدد را نمی توان به راحتی کنار گذاشت و رد کرد چرا که حضور یک ساعته در منزل نمی تواند منجر به سقط تکلیف تمکین شود.
در چنین حالتی که این خانم قصد جدی برای بازگشت به زندگی مشترک دارد ، دادگاه باید پرونده ازدواج مجدد را به مدت یک هفته تحت نظارت قرار دهد تا نیت واقعی زوجه مشخص شود . به طور کلی اگر خانم پس از چند بار مراجعت منزل را ترک می کنند نشان دهنده عدم تمایل به زندگی مشترک است و دادگاه می تواند بر همین موضوع اقدام کند. البته چون ما خارج از این پرونده هستیم از شواهد و دلایلی که قاضی محترم پروند بر اساس آن رای را صادر کرده اند بی اطلاع هستیم

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی