صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

ولی ملکی اظهار کرد: سوء استفاده از کارت های بازرگانی به دلیل نبود قانون یا سیستم نظارتی نیست، بلکه مشکل ناشی از فساد موجود در بطن سازمان ها و واحدهای اجرایی و در مجموع ارگان های خدمات دهنده است.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص کارت های بازرگانی اجاره ای با علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران و ولی ملکی رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

علیرضا اشرف در آغاز درباره عنوان کارت های بازرگانی اجاره ای اظهار داشت: وقتی کارت بازرگانی برای نخستین بار به برخی از افراد ارائه می شود، آن ها به افراد دیگری واگذار می کنند و این افراد نیز از آن کارت سوء استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه صدور کارت بازرگانی آئین نامه مشخصی دارد و شرایطی را برای درخواست کننده و وارد کننده تعیین کرده است، گفت: افرادی که قصد دریافت کارت را دارند اسنادی که قانون تعیین کرده است ارائه و اتاق بازرگانی نیز آن ها را برای تائید به وزارت صمت ارجاع می دهد. در سازمان صمت اطلاعتت و مدارک افراد پایش می شود و پس از تائید شدن، کارت صادر می گردد.

دبیر کل اتاق ایران درباره سوء استفاده از کارت های بازرگانی اظهار کرد: متاسفانه سیاست های غلطی را در اقتصاد کشور پیش گرفته ایم که نتیجه آن ایجاد زمینه فساد است؛ به عنوان نمونه در مقابل ارز 14 هزار تومانی، ارز 4200 تومانی را اعلام می کنیم و ساز و کار کنترل آن را در نظر نمی گیریم.

وی ادامه داد: اشخاصی که کارت بازرگانی خود را دریافت می کنند، به شخص ثالثی کارت خود را واگذار می نمایند که این مهم از طریق محضر و دادن وکالت باید انجام شود. این واگذاری توسط سازمان ثبت اطلاع رسانی می شود و وزارت صمت و دیگر سازمان های مرتبط آن را رصد می کنند. بخش عجیب ماجرا اینجا است که با وجود چنین سامانه های پیشرفته ای، این سازمان ها و گمرک متوجه نمی شوند افراد از این موقعیت و امتیازات موجود سوء استفاده می کنند. این مسئله نشان می دهد نظارت لازم وجود ندارد.

در ادامه ولی ملکی در گفتگو با رادیو گفت و گو با بیان اینکه سامانه های نظارتی در تمام سازمان ها و وزارت خانه های تجاری و بازرگانی بر فعالیت دارندگان کارت های بازرگانی نظارت می کنند، اظهار کرد: در حقیقت نمی توان دور از چشم این سامانه های الکترونیکی کاری انجام داد.

وی تصریح کرد: سوء استفاده از کارت های بازرگانی به دلیل نبود قانون یا سیستم نظارتی نیست، بلکه مشکل ناشی از فساد موجود در بطن سازمان ها و واحدهای اجرایی و در مجموع ارگان های خدمات دهنده است. وقتی یک نفر به دنبال کار خلاف است و قصد سوء استفاده از این کارت ها را دارد، نمی تواند بدون تسهیل کننده این اقدام را انجام دهد.

رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس درباره علل سوء استفاده از کارت های بازرگانی گفت: یکی از مهمترین دلایل این اقدام، فرار از بدهی مالیاتی است. مدتی پیش برای یک روستایی کارت بازرگانی صادر کردند و به اسم ایشان، ده ها و صدها کالا وارد شد. وقتی بدهی مالیاتی برای فرد آمد، مشخص شد این روستایی کارت را اجاره داده است.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات این است که در صدور کارت صلاحیت فرد را در نظر نمی گیرند و به عنوان نمونه یک روستایی نیازی به کارت بازرگانی ندارد و مشخص است برخی قصد سوء استفاده از آن را دارند. نهادهای خدمات ده به دارندگان کارت های بازرگانی باید اهلیت افرادی که قصد دریافت کارت بازرگانی دارند را احراز کنند زیرا در غیر این صورت شرایط سوء استفاده از این کارت ها فراهم می شود. اساسا ریشه فسادها اغلب به دلیل عدم احراز اهلیت افراد است.

مرتبط با این خبر

  • صادرکننده برای ورود ارز حاصل از صادرات مهلت می خواهد

  • بخش خصوصی خواستار تشکیل بازار ثانویه ارز

  • فرار ارز از کشور به دلیل نبود امنیت

  • سلطان های اقتصاد در نبود نظارت قد علم کردند!+صوت

  • قطع ارتباط بانکی موجب عدم ورود ارز صادراتی به کشور شده است

  • احتمال ادغام بازار نیمایی و ارزآزاد/ نرخ ارز صادراتی پایینتر محاسبه می شود +صوت

  • دولت با فرافکنی می گوید 25درصد ارزصادراتی بازنگشته +صوت

  • آن هایی که ارزصادراتی را پس نداده اند؛ مجرمند! +صوت

  • در جنگ اقتصادی و تحریم ارز صادراتی باید به کشور بازگردد

  • فعالان اقتصادی تردیدی در خصوص بازگشت ارز ندارند