بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

نایب رئیس شورای مركزی حزب موتلفه: مجلس دهم در مبارزه با قاچاق و رفع تولید گام موثری برنداشت

حمیدرضا ترقی توجه به اولویت های اقتصادی به ویژه رفع رکود و تقویت تولید داخلی با مبارزه با قاچاق را از مطالبات رهبر انقلاب از مجلس دهم دانست و گفت: مجلس در مبارزه با قاچاق و رفع موانع تولید گامی برنداشت.

1398/09/11
|
08:45
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص ارزیابی عملکرد دور دهم مجلس شورای اسلامی با دکتر حمید رضا ترقی نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

حمید رضا ترقی در آغاز با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی را باید با مطالبه گری رهبر معظم انقلاب ارزیابی کنیم، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دوره شش مورد را مطالبه کردند که اگر آن ها را با عملکرد مجلس دهم تطبیق دهیم، مشخص می شود این دوره از مجلس، در بعضی از زمینه ها موفق و در برخی دیگر از زمینه ها موفق نبوده است.

وی به مطالبات رهبری اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب تاکید داشتند همانطور که امام فرمودند، مجلس را در راس امور قرار دهید. مجلس در این راستا باید نقش ریل گذاری را برای نظام ایفا کند که متاسفانه نتوانسته است که این نقش را ایفا کند و برتری خودش را در حل مشکلات کشور در دستگاه اجرایی نشان دهد.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه بیان کرد: مجلس ضمن اینکه باید با دولت همکاری کند و تلاش داشته باشد، دولت را در مسیر حل مشکلات کشور همراهی کند، باید از حقوق خود یعنی مواخذه کردن، تحقیق و تفحص استفاده کند. متاسفانه بسیاری از قوانین که توسط مجلس تصویب شده است، توسط دولت اجرا نشده و یا حداقل به نحو مطلوبی اجرایی نشده است که در اینجا، نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و مواخذه دولت می توانست معطل ماندن قوانین جلوگیری کند که این مهم نیز خیلی به خوبی انجام نشد. از جمله این قوانین که مجلس باید آن را پیگیری می کرد، قانون حمایت از کسب و کار است که به خوبی اجرا نشد.

وی درباره دیگر مطالبات رهبری از مجلس گفت: قانون گذاری باید مانع ایجاد فساد در جامعه شود و قانون باید به گونه ای وضع شود که گلوگاه های فساد را ببندد و در این زمینه مجلس توفیقات خیلی خوبی داشته است. همچنین مجلس در ارجح دانستن منافع ملی بر منافع منطقه ای در این دوره نسبتا موفق بوده است و شاهد نگرش های غیر بخشی در مجلس بوده ایم.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رهبر انقلاب از مجلس دهم خواستند در رابطه با برنامه ششم، کوتاهی و اغماض نکند. متاسفانه اجرای برنامه ششم بسیار ضعیف از سوی دولت انجام شده است و مجلس با اینکه باید هر سال گزارشی از عملکرد دولت در برنامه ششم توسعه دریافت کند، اما در گرفتن گزارش کوتاهی کرده است و با وجود آنکه دولت تنها 30 درصد از برنامه را اجرا کرده، اما هیچ اقدام اساسی و درستی درباره برنامه ششم انجام نداده است.

وی توجه به اولویت های اقتصادی به ویژه رفع رکود و تقویت تولید داخلی با مبارزه با قاچاق را از دیگر مطالبات رهبر انقلاب از مجلس شورای اسلامی دهم دانست و عنوان کرد: در این زمینه اگر چه مجلس در رابطه با تقویت داخلی و برطرف کردن موانع تولید، قانون داشته است، اما در رابطه با مبارزه با قاچاق و رفع موانع تولید هنوز گام موثر و مناسبی برنداشته است.

ترقی از ششمین مطالبه رهبر انقلاب گفت و اظهار کرد: یکی از خواسته های رهبری از مجلس دهم، دغدغه و نگرانی ایشان از وضعیت ولنگاری فرهنگی در کشور بود و در این راستا از مجلس انتظار داشتند، قوه مقننه در برابر عدم تولید کالای فرهنگی مفید و مناسب تدابیری بیندیشد که متاسفانه مجلس در این زمینه هیچ کار مثبتی انجام نداده است.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی