بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان كرد: با برنامه ریزی، می توان در همه حوزه ها صادرات داشت

حمید رضا صالحی با تصریح بر اینکه نیاز به صادرات باید در کشور ایجاد شود، عنوان کرد: در همه حوزه ها برای افزایش صادرات، ظرفیت لازم وجود دارد اما باید مسئولین برای آن برنامه ریزی داشته باشند.

1398/09/12
|
14:00

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص بررسی شاخص های صادرات در اقتصاد کشور با حمید رضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

حمید رضا صالحی در آغاز با تصریح بر اینکه زمانی می توانیم اقتصاد یک کشور را صادرات محور بنامیم که نیاز به صادرات داشته باشد، عنوان کرد: در صد سال اخیر، عموما در اقتصاد کشور نیاز به صادرات احساس نشده است زیرا اقتصاد ایران نفت محور و واردات محور بوده است و حتی اگر به گمرکات کشور نگاه کنیم، در سر در آن ها نوشته است مبادی ورودی در حالی که باید از واژه مبادی ورودی و خروجی استفاده می کرد.

وی تصریح کرد: زیرساخت های کشور در طول سالیان برای صادرات آماده نبوده است زیرا اساسا رویکرد کشور صادرات محور نبوده اما در چند سال گذشته و با توجه به طرح اقتصاد مقاومتی که درون زا و برون گرا است، باید تغییر رویکرد بدهیم و در واقع از یک اقتصاد وابسته نفتی به یک اقتصاد بدون مرز مبتنی بر داشته ها تبدیل شویم و صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی چشم انداز 20 ساله، قرار بود 80 درصد از درآمدها از صادرات غیر نفتی باشد، عنوان کرد: اما این روزها که در فروش نفت دچار مشکل هستیم، گفته می شود قرار است با مالیات آن را جبران کنیم اما سوال این است وقتی چرخ تولید و اقتصاد کشور نمی چرخد، از چه کسی می خواهیم مالیات بگیریم؟ زمانی می توانیم مالیات را جایگزین نفت کنیم که اقتصاد فعال و پویا باشد.

وی ادامه داد: افزایش سهم مالیات در درآمدهای کشور از تولید است و تولید زمانی رونق می گیرد که صادرات بیشتری داشته باشیم در حالی که امروز در صادرات مشکلات جدی وجود دارد. بنابراین همه این بخش ها با هم یک زنجیره هستند و نمی توان بدون توجه به همه بخش ها، فقط اصرار بر افزایش مالیات و جایگزینی آن به جای نفت داشته باشیم.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: وقتی دولت به سمت دریافت مالیات برود و تولید و صادرات رونق نگیرد، کیک اقتصاد کشور کوچک می شود و این در حالی است که امروز با مشکلات زیادی در حوزه اقتصادی مواجه هستیم. البته در همه حوزه ها برای افزایش صادرات، ظرفیت لازم وجود دارد اما باید مسئولین برای آن برنامه ریزی داشته باشند تا بتوانیم یک اقتصاد صادرات محور داشته باشیم.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی