بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

یك كارشناس ارشد مسائل آمریكا بیان كرد: استیضاح ترامپ از موضوعات مهم در انتخابات آمریکا خواهد بود

ابوالفتح گفت: استیضاح ترامپ به عنوان یکی از موضوعات مهم در انتخابات آمریکا مورد توجه خواهد بود زیرا ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که در دور نخست ریاست جمهوری استیضاح می‌شود.

1398/10/11
|
14:24

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص استیضاح ترامپ و احتمال اثرگذاری آن بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با امیر علی ابوالفتح کارشناس ارشد مسائل آمریکا به صورت تلفنی گفتگو کرد.

امیر علی ابوالفتح در آغاز با اشاره به اینکه پروسه استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان به اتمام رسیده است، گفت: دموکرات ها فعلا از ارسال پرونده استیضاح به مجلس سنا خودداری کرده اند و به نظر می رسد موضوع محاکمه ترامپ و این امیدواری که در سنا، تبرعه شود و موضوع پایان یافته قلمداد شود، به این زودی به پایان نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: مسئله استیضاح ترامپ به عنوان یکی از موضوعات مهم در انتخابات آمریکا مورد توجه خواهد بود زیرا ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که در دور نخست ریاست جمهوری خود استیضاح می شود و بدون تردید هر نتیجه ای از دادگاه مجلس سنا خارج شود و یا حتی اگر دادگاهی هم تشکیل نشود، انتخابات آمریکا مورد تاثیر قرار خواهد گرفت.

کارشناس ارشد مسائل آمریکا در عین حال با بیان اینکه شرایط موجود به معنی کاهش شانس ترامپ در انتخابات 2020 نیست، عنوان کرد: در انتخابات آمریکا عوامل مختلفی به ویژه مباحث معیشتی، اقتصادی، اشتغال و رونق اقتصادی مطرح است که در حال حاضر در آمریکا این موارد به عنوان نقاط قوت دولت ترامپ مورد توجه است.

وی بیان کرد: هنوز زمان زیادی تا انتخابات باقی مانده است و شاید در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بتوان ارزیابی دقیق تری داشت که آیا موضوع استیضاح باعث شکست ترامپ در آمریکا خواهد شد.

ابوالفتح برگ برنده دموکرات ها را تصویب استیضاح در مجلس نمایندگان عنوان کرد و بیان داشت: البته مشخص است سنا رای به برکناری رئیس جمهور نمی دهد چرا که حداقل دو سوم نمایندگان سنا باید رای به برکنار ترامپ بدهند که این اتفاق رخ نخواهد داد. اما مسئله این است که تداوم این وضعیت یک برگ برنده در اختیار دموکرات ها خواهد بود و به همین جهت ممکن است موضوع را به این زودی به سنا تحویل ندهند و در واقع بخواهند از این موضوع برای اثرگذاری در آستانه انتخابات استفاده کنند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی