بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

كارشناس مسائل بین الملل بیان كرد: استیضاح آرای انتخاباتی ترامپ ملعون را می ریزد

محرابی درباره اثرگذاری فرآیند استیضاح حتی در صورت رای نیاوردن، بر انتخابات گفت: آرای ترامپ به شدت ریزش داشته و به احتمال زیاد، ترامپ در انتخابات بعدی به رای دیوان عالی فدرال نیاز خواهد داشت.

1398/11/02
|
10:00

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص آغاز فرآیند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا با دکتر علیرضا محرابی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل به صورت تلفنی گفتگو کرد.

علیرضا محرابی در آغاز با اشاره به رای مجلس نمایندگان آمریکا و ارسال پرونده ترامپ به سنا گفت: مجلس نمایندگان آمریکا با سنا متفاوت است؛ در مجلس نمایندگان 435 نفر حضور دارند و 100 نفر نیز در سنا حضور دارند. بر اساس قانون آمریکا، هر رئیس جمهوری که به قدرت می رسد، دوم سوم از سناتورها باید به تائید رئیس جمهور حاضر در کاخ سفید برسند و بنابراین همه آن صد نفر توسط ایالات ها انتخاب نمی شوند و به نوعی در فرآیند انتصابی سنا قرار دارند.

وی در ادامه با اشاره به ارسال پرونده رئیس جمهور آمریکا به سنا اظهار کرد: با توجه به اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا، به نظر نمی رسد که ترامپ در مجلس سنا استیضاح شود مگر اینکه چالش ها و درگیری ها به گونه ای باشد که رقابت نزدیک باشد و در این صورت دیوان عالی فدرال می تواند رای دهد.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه شرایط مجلس سنا با نمایندگان متفاوت است، عنوان کرد: آن تاثیری که مجلس نمایندگان از فضای سیاسی و رقابتی در داخل و خارج از آمریکا رخ می پذیرد، با مجلس سنا متفاوت است. افرادی که در مجلس نمایندگان وارد صحنه انتخابات می شوند، روزنامه نگار و حقوق دان و استاد دانشگاه هستند اما آن صد نفر سناتوری که در مجلس سنا حضور دارند، یا حتما دارای ریشه خانوادگی سناتوری بوده اند یا بر اساس فرآیند اقتصادی به قدرت رسیده اند.

وی همچنین بیان کرد: همه سناتورهای آمریکا در چند موضوع آمریکا وحدت رویه دارند؛ جنگ و صلح و اشرافیت بر حوزه اقتصاد آمریکا و لابی صهیونیستی سه ویژگی مهم نمایندگان سنا هستند. وقتی این سه حوزه را کنار هم قرار دهیم، متوجه می شویم شرایط بیرونی و داخلی آمریکا بر آنها تاثیر نمی گذارد و آنها رای خودشان را می دهند.

کارشناس مسائل بین الملل درباره اثر گذاری فرآیند استیضاح حتی در صورت رای نیاوردن، بر انتخابات گفت: نمی توان به درستی این موضوع را پیش بینی کرد زیرا لحظه ها و اتفاقات باعث اثرگذاری می شوند اما آنچه به نظر می رسد این است که آرای ترامپ به شدت ریزش داشته است و با توجه به اینکه رای دوره قبل ترامپ در مقابل کلینتون بسیار نزدیک بوده است، به احتمال زیاد، ترامپ در انتخابات بعدی به رای دیوان عالی فدرال نیاز خواهد داشت.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی