بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

یك كارشناس مسائل سیاسی: مجلس در صورت کم کاری دولت، باید قاطعانه وارد شود

علیرضا زاکانی بیان کرد: اگر دولت قصد نداشته باشد کار کند و یا نتواند کار کند، مجلس باید قاطعانه وارد شود و از حقوق ملت دفاع کند.

1398/12/06
|
10:30

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص تعامل مجلس یازدهم با دولت با دکتر علیرضا زاکانی کارشناس مسائل سیاسی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

علیرضا زاکانی در آغاز با بیان اینکه مجلس و دولت یک تیم محسوب می شوند، گفت: مجلس و دولت در جمهوری اسلامی ایران در مقابل یکدیگر نیستند و طبق قانون اساسی، قوا ضمن تفکیک یک حدود معینی دارند و باید مبتنی بر آنچه در قانون اساسی ذکر شده است، دست در دست هم، ظرفیت های کشور را در خدمت گزاری به مردم و پیشرفت و آبادانی کشور افزایش دهند و این موضوع فقط مربوط مجلس و دولت فعلی نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه مجلس باید دو روی جدی داشته باشد، عنوان کرد: یک روی مجلس باید بر اساس همکاری، محبت و دقت در ایجاد زمینه مساعد خدمت برای پیشرفت کشور است که باید با دولت مستقر این کار را انجام دهد. یک روی دیگر هم جنبه نظارت، حساب کشی و قاطعیت در حرکت مسیر مشخص است تا اگر کسی نتوانست کار کند، کشور دچار مشکل نشود.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تغییر سیاسی مجلس و امکان وجود تنش در روابط مجلس و دولت اظهار کرد: ضرورتی برای تنش وجود ندارد و آنچه اهمیت دارد، مرتفع شدن نیازهای جامعه است و مردم از خدماتی که دولت و مجلس می خواهند ارائه دهند، نفع ببرند.

وی افزود: مجلس و دولت نمی خواهند دائما به یکدیگر حمله کنند یا نسبت به یکدیگر مچ گیری کنند بلکه نیازمند دولت و مجلسی هستند که باید نسبت به یکدیگر همکاری داشته باشند و در مسیر همکاری گام های مشترکی بردارند. قانون اساسی حدود هر یک از قوا را مشخص کرده است و علی القاعده مجلس و دولت هر کدام باید در جایگاه خودشان قرار گیرند و نباید انتظار داشت با یک پیش داوری، یک دعوا را به جامعه پیشکش کنیم و از الان انتظار داشته باشیم، مجلس و دولت به جای همکاری، بخواهند با یکدیگر دعوا کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی در عین حال تصریح کرد: اگر دولت قصد نداشته باشد کار کند و یا نتواند کار کند، مجلس باید قاطعانه وارد شود و از حقوق ملت دفاع کند و در این راستا دولت باید توان خودش را تقویت کند و ظرفیت های جدیدی را به میدان خدمت گزاری بیاورد.

وی از تحریم هایی که در داخل وجود دارد گفت و اظهار کرد: علاوه بر اینکه از خارج از کشور تحریم هستیم، درصد زیادی در داخل کشور تحریم هستیم و آن هم توسط مسئولین و کسانی است که علاقه ای به کار ندارند و یا توانی برای کار ندارند. به همین جهت دولت باید یک بازبینی جدی در کابینه و شرایط خودش داشته و اهتمام اساسی برای خدمت داشته باشد. بی شک مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، در خدمت گزاری، با دولت همکاری خواهد کرد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی