بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس: نظارت دقیق بر اجرای قوانین از راه های مبارزه با فساد است

پور ابراهیمی گفت: برای شفافیت بیشتر و مبارزه با فساد، نظارت بر اجرای دقیق قوانین موجود اهمیت زیادی دارد و اگر همین بخش با دقت و حساسیت زیادی اجرا شود، موارد اصلی مربوط به پیشگیری از فساد در نظام اجرایی کشور انجام می شود.

1398/12/07
|
16:01
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص چگونگی شکل گیری مجلس ضد فساد و شفاف با دکتر محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

پور ابراهیمی در آغاز با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد در ایران و دیگر کشورها همواره یکی از دغدغه های اصلی بوده است، گفت: به دلیل ویژگی هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران داریم و مبتنی بر ارزش های اسلامی و دینی است، نسبت به موضوع فساد حساسیت بیشتری باید داشته باشیم.

وی از ضرورت شکل گیری دو اقدام ویژه در زمینه مبارزه با فساد گفت و اظهار کرد: یک اقدام مربوط به دستگاه های قضایی برای برخورد مستقیم با فساد است و اقدام مهم دیگر، پیشگیری از بروز فساد است. اولویت اصلی در جامعه برای مبارزه با فساد در کشور، باید حوزه پیشگیری باشد. ساختارها و فرآیندهای اجرایی در کشور باید به نحوی ایجاد شود که بروز فساد بتواند اتوماتیک وار جلوگیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات صورت گرفته در ادوار مختلف مجلس به ویژه در مجلس دهم در زمینه مبارزه با فساد اظهار کرد: قوانین و زیرساخت های مرتبط با شفاف سازی اقتصادی را تدوین کردیم و در این راستا در برنامه ششم توسعه احکام بسیار خوبی را در زمینه شفافیت افراد مصوب کردیم که انتشار و افشای دارایی های مسئولین به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های شفاف سازی مطرح شده است.

وی افزود: در خصوص شفافیت اطلاعات بنگاه ها و شرکت های اقتصادی تلاش های زیاد صورت گرفت و در مجلس نهم پیش نویس قانون آن نوشته شد و در دوره دهم مجلس نیز ضمانت های اجرایی برای آن در نظر گرفته شد. بر این اساس هیچ بنگاهی در کشور نمی تواند فعالیت کند مگر اینکه اطلاعات خود را در سامانه بازار سرمایه کشور در سازمان بورس ارائه دهد.

پورابراهیمی در گفتگو با رادیو گفت و گو از توجه مجلس به زیرساخت های حوزه نرم افزاری برای افزایش شفافیت گفت و بیان کرد: در حوزه هوشمند سازی، اطلاعات مربوط به نگهداری اموال و دارایی ها و همچنین شفافیت حساب های بانکی و گردش های مالی مورد تاکید مجلس قرار گرفته است. البته خیلی از این اقدامات تجربه کشورهای توسعه یافته است و شاید تجربه خیلی جدیدی نباشد.

وی تصریح کرد: در مجلس آینده باید لینک های ارتباطی در حوزه شفافیت ایجاد شوند زیرا در حال حاضر قوانین مختلف و مهمی در حوزه مبارزه با فساد وجود دارند اما این قوانین با یکدیگر متصل نیستند. همچنین برای شفافیت بیشتر و مبارزه با فساد، نظارت بر اجرای دقیق قوانین موجود اهمیت زیادی دارد و اگر همین بخش نیز با دقت و حساسیت زیادی اجرا شود، موارد اصلی مربوط به پیشگیری از فساد در نظام اجرایی کشور انجام می شود. در کنار این مباحث مواجه و مقابله قضایی، انتظامی و امنیتی با فساد است و در این مدتی که دستگاه قضا دچار تغییر شده است، شاهد جدیت و اهتمام بیشتر در این زمینه هستیم.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی