بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

مدیركل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان گفت: جوانان از مباحث شرعی، عرفی و حقوقی ازدواج اطلاع کافی ندارند

مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: وی در خصوص آموزش های قبل از ازدواج، عنوان کرد: بسیاری از جوانان امروزی در هنگام ازدواج از مباحث شرعی، عرفی و حقوقی ازدواج اطلاعات کافی ندارند.

1396/03/03
|
09:30
|

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی موانع پیش روی ازدواج، با حضور دکتر ناصر صبحی قراملکی (مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان و بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور) و دکتر فاطمه بداغی (معاون سابق زنان ریاست جمهوری) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر ناصر صبحی قراملکی با اشاره به قانون مدنی ایران، گفت: مهریه یکی از حقوق زنان در جاری شدن عقد نکاح است، به طوری که ازدواج همواره بر اساس تعیین مهریه با توافق قبلی سندیت پیدا می کند.

وی همچنین در ادامه افزود: اگر طرفین ازدواج از فلسفه ی وجودی مهریه اطلاع کافی نداشته باشند، در مقام اجرای آن به مشکل خواهند خورد.

مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان با بیان این که هدف انسان از ازدواج دستیابی به آرامش است، اظهار داشت: اگر ایجاد آرامش در زندگی به واسطه ی ازدواج، مشروط به حداکثر نرخ های مهریه باشد، موضوع ازدواج کنار رفته و هدف از تشکیل خانواده واقع نخواهد شد.

وی در خصوص آموزش های قبل از ازدواج، عنوان کرد: بسیاری از جوانان امروزی در هنگام ازدواج از مباحث شرعی، عرفی . حقوقی ازدواج اطلاعات کافی ندارند.

در ادامه ی برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر فاطمه بداغی از طریق تماس تلفنی با اشاره به این که موانع ازدواج همواره به دو بخش فرهنگی و اقتصادی تقسیم می شوند، گفت: سنت های غلط، عرف های نامناسب و سختگیری های بیهوده قبل از ازدواج از جمله موانع فرهنگی ازدواج به شمار می آیند که امر ازدواج برای جوانان را سخت می کند.

وی همچنین در ادامه افزود: دستیابی به خودکفایی مالی و تحصیلات طولانی مدت برای رسیدن به بنیه ی مالی مناسب از جمله موانع اقتصادی برای ازدواج به حساب می آیند.

معاون سابق زنان ریاست جمهوری با بیان این که موضوع مسکن یکی از مهم ترین عوامل در تحکیم ازدواج است، اظهار داشت: متاسفانه امروزه بسیاری از جوانان ایرانی به دلیل عدم توانایی در تهیه مسکن مناسب رغبتی به ازدواج ندارند؛ به طوری که در برخی از اوقات ازدواج های انجام شده به دلیل نبود مسکن از هم پاشیده و باطل می شود.

وی در خصوص حمایت های دولت از شرایط بعد از طلاق، توضیح داد: مهریه در اصل برای حمایت زن در دوران پس از طلاق نیست، اما امروزه به دلیل عدم حمایت های کافی دولت از زنان مطلقه مهریه به ابزاری برای حمایت زن در دوران بعد از طلاق تبدیل شده است.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی