بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

جعفر قادری: تورم، مانع اصلی اجرای مالیات بر عایدی مسکن است

منتخب ملت درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اعمال این مالیات در ایران به دلیل آنکه تورم زیادی داریم موجبات افزایش قیمت را فراهم خواهد کرد.

1399/03/08
|
08:30

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص سرانجام نامشخص مالیات بر عایدی مسکن با دکتر جعفر قادری نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و ادوار گذشته به صورت تلفنی گفتگو کرد.

جعفر قادری با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی مسکن در دولت های مختلف دست به دست شده و به فرجام مورد انتظار نرسیده است، گفت: مسکن یکی از بخش های کلیدی اقتصاد هر کشور است که ارتباط زیادی با بخش های مختلف اقتصادی دارد و باعث تحرک در تمام حوزه ها می شود.

وی با تأکید بر اینکه با تحرک و فعالیت در بخش مسکن، شاهد افزایش اشتغال و فعالیت اقتصادی در کشور خواهیم بود، اظهار کرد: اگر بخواهیم در کشور رونق ایجاد کنیم، تنها با مسکن میسر است زیرا هم به عدالت اجتماعی کمک می کند و هم سبب رونق اقتصادی می شود.

نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس با بیان اینکه مسکن یک کالای مصرفی و نه یک کالای سرمایه ای است، عنوان کرد: اگر کسی می خواهد از مسکن به عنوان سرمایه استفاده کند، باید به بازار بورس برود و منابع خود را در این بازار به کار گیرد.

وی به عوارض نوسازی به عنوان عوارض مصرف بر مسکن اشاره کرد و افزود: آنچه شهرداری ها وصول می کنند عوارض بر ساخت و ساز یا تولید است. چون مسکن را از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل می کند عوارض بر تولید یا مالیات بر تولید را کاهش و مالیات بر مصرف را افزایش می دهد و مالیات بر عایدی سرمایه یکی از این موارد است.

جعفر قادری درباره مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد و اظهار کرد: اعمال این مالیات در ایران به دلیل تورم زیادی که داریم و موجبات افزایش قیمت را فراهم خواهد کرد، مشکل است اما می توان مالیات بر نوسازی را اضافه کرد تا اگر کسی می تواند نیاز خود را با یک منزل 100 متری برطرف کند، یک خانه 500 متری نسازد.

نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی افزود: این اقدام سبب می شود کسانی که منابع مالی دارند در بخش مسکن احتکار نکنند و پول هایشان را در بازار سرمایه و تولید به کار بگیرند و موجبات رونق و اشتغال را در کشور فراهم کنند.

نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس درباره عدم علاقه دولت ها به اجرای مالیات بر عایدی گفت: دلیل این مسئله وجود تورم در کشور است و نمی توان بین درصدی که افراد از منزل خود سود کسب می کنند با تورم موجود، تفکیک قائل شد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی