بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

اسفنانی با اشاره به تورم اقتصادی: جریمه تعزیراتی گران فروشان بسیار سنگین است

اسفنانی گفت: درصورت مواجه باگران فروشی، جریمه عددبسیار بزرگی خواهدشد و اگربخواهیم به تمام آن‌ها رسیدگی کنیم اثرمجازاتی ازبین خواهدرفت.

1399/04/10
|
11:30

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص افزایش ناگهانی قیمت اجناس با دکتر محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

محمدعلی اسفنانی با تصریح بر اینکه بازار لوازم خانگی دچار یک آشفتگی است، گفت: افزایش قیمت بی رویه در بخشی از بازار لوازم خانگی وجود دارد و امری کاملاً محسوس است و شاید این روزها مهم‌ترین مبحث برنامه های صدا و سیما نیز به همین موضوع پرداخته شده است.

وی درباره فعالیت سازمان تعزیرات برای نظارت بر قیمت بازار اظهار کرد: سازمان تعزیرات یک مجموعه دادرسی محور است و کار شبه قضایی انجام می دهد. در حقیقت پرونده هایی که منتهی به وقوع تخلف از ناحیه فروشندگان و تولید کنندگان می شود، رسیدگی و اقدام به صدور حکم می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرتهران با اشاره به اجازه سازمان حمایت از مصرف کننده به بخش لوازم خانگی برای افزایش تا 30 درصد، اظهار کرد: البته کارشناسان نظر دیگری در این زمینه دارند و مدعی هستند با توجه به اینکه تولید کنندگان لوازم خانگی در ابتدای سال اقدام به افزایش خودسرانه قیمت کردند، ضرورتی نداشت سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را بدهد.

وی افزود: قائل به این هستیم که اگر به طور کامل مبنای قیمتی سال گذشته و یا آخرین قیمتی که سازمان حمایت در نظر گرفته بود را مد نظر قرار دهیم، رعایت جانب تولید کننده و مصرف کننده شده است. البته واقعیت بازار متفاوت است و به نظر می رسد اجناس بیش از آنچه سازمان حمایت از مصرف کننده اجازه داده است، گران شده و در حقیقت لوازم خانگی بیش از 30 درصد گران شده است.

اسفنانی با انتقاد از قوانین قدیمی در حوزه مبارزه با گران فروشی اظهار کرد: قوانین موجود برای سال 1367 و بر اساس شرایط خاص آن زمان است. در موضوع گران فروشی قانون اعلام کرده است دو تا پنج برابر جریمه صورت بگیرد و اگر با تورم امروز در نظر بگیریم در صورت مواجه با گران فروشی، جریمه عدد بسیار بزرگی خواهد شد و اگر بخواهیم به تمام آن‌ها رسیدگی کنیم زمان زیادی می برد و اثر مجازاتی را از بین خواهد برد.

وی با تصریح بر اینکه قوانین موجود برای مقابله با گران فروشی بازدارندگی خودشان را از دست داده‌اند، اشاره کرد: در دو سال گذشته تلاش بسیار زیادی صورت گرفته که قوانین مربوطه اصلاح و به روزرسانی شود تا شاهد اثربخشی بیشتری باشیم. البته الزاماً اعتقادی نداریم با جریمه کردن تنبیه صورت بگیرد؛ برای رفع این گرفتاری های حوزه های مختلف از جمله اقتصاد نیاز به مجلس قوی داریم.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی