بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

استاد دانشگاه خوارزمی: واردات زیاد نشانه نفوذ اقتصادی است

شقاقی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: امنیت، استقلال و همچنین خودکفایی در تولید کالاهای داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

1399/06/26
|
08:09
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص نفوذ با دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه خوارزمی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وحید شقاقی با اشاره به اینکه در گذشته نفوذ تنها در حوزه سیاسی و امنیتی صورت می‌گرفت، گفت: بیش از 100 یا 200 سال نفوذ اقتصادی نیز در حال صورت گرفتن است و عمدتاً نتیجه‌ای جز استثمار منافع اقتصادی کشورها، تسلط بر بازار کشورهای هدف و همچنین کسب منافع یک سویه ندارد.

وی درباره اهداف نفوذ اقتصادی توضیح داد و بیان کرد: کشورهای استعمارگر با نفوذ اقتصادی قصد دارند بازار کشور هدف را تصاحب و آن کشور را وابسته کرده و توسعه اقتصادی کشور مورد نفوذ را قطع کنند تا با وابستگی اقتصادی کشور هدف، اهداف استعماری خود را پیاده کنند.

استاد دانشگاه خوارزمی به تأکید قانون اساسی بر استقلال اقتصادی اشاره و اظهار کرد: امنیت، استقلال و همچنین خودکفایی در تولید کالاهای داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا وقتی کشوری وابسته اقتصادی شود، دائماً واردات صورت می‌گیرد. متأسفانه در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های تولید کشور به ویژه در بخش‌هایی که ادعای تولید ملی داریم، نیاز به منابع ارزی دارد.

وی ادامه داد: در خیلی از کالاها ادعا می‌کنیم ساخت داخل است، اما وقتی وارد جزئیات می‌شویم، متوجه خواهیم شد که بخش مهم و زیادی از مواد اولیه این کالا وارداتی است و این نشان از نفوذ اقتصادی است.

شقاقی از نگرش برخی افراد و مسئولین و نفوذ اقتصادی در نگاه این افراد گفت و بیان کرد: متأسفانه برخی مسئولین و مدیران، مخالف عدم وابستگی کالاهای راهبردی به واردات هستند و فکر می‌کنند صرفاً با واردات می‌توانیم کشور را مدیریت کنیم.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی