بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو هیئت علمی مركز پژوهش های مجلس: یارانه پنهان انرژی همان یارانه پنهان ارز است

میثم پیل فروش بیان کرد: آنچه در کشور به عنوان یارانه پنهان انرژی مطرح می شود، چیزی جز یارانه پنهان نرخ ارز نیست. در حقیقت آنچه به عنوان یارانه پنهان انرژی محاسبه می‌شود، هیچ ارتباطی به مصرف انرژی ندارد و فقط به نرخ ارز ارتباط دارد.

1400/09/04
|
12:15
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص محاسبه ارقام صحیح یارانه پنهان انرژی با دکتر میثم پیل فروش عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

میثم پیل فروش با بیان اینکه موضوع یارانه پنهان انرژی از سال های گذشته و به ویژه پس از اجرای یارانه ها مطرح شده است، گفت: یارانه انرژی یک موضوع است اما اعداد و ارقامی که درباره یارانه انرژی مطرح می شود یک مسئله دیگر است.

وی با تاکید بر اینکه باید تصویر روشنی از یارانه پنهان داشته باشیم زیرا در غیر این صورت ذهن سیاست مداران دچار خطا می شود، اظهار کرد: آنچه در کشور به عنوان یارانه پنهان انرژی در کشور مطرح می شود، چیزی جز یارانه پنهان نرخ ارز نیست. در حقیقت آنچه به عنوان یارانه پنهان انرژی محاسبه می شود، هیچ ارتباطی به مصرف انرژی ندارد و فقط به نرخ ارز ارتباط دارد.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تصریح بر اینکه در محاسبات مربوط به یارانه پنهان انرژی تنها چیزی که دخیل نیست مصرف انرژی توسط مردم است، بیان کرد: در همین لحظه بدون اینکه مصرف انرژی مردم تغییر کند، با یک تغییر نرخ ارز یارانه پنهان از 500 هزار میلیارد تومان تا هزار و 700 هزار میلیارد تومان تغییر می کند.

وی با بیان اینکه برخی افراد دانسته و برخی نادانسته به موضوع یارانه پنهان انرژی دامن می زنند، گفت: برخی مسئولین و کارشناسان ملاک یارانه پنهان را قیمت جهانی انرژی در نظر می گیرند.

پیل فروش با ذکر مثالی ادامه داد: قیمت بنزین در جهان را محاسبه کرده، از نرخ سه هزار تومانی کم می کنند و مقدار باقی مانده را یارانه پنهان انرژی می دانند که دولت به مردم می دهد اما این یارانه انرژی نیست بلکه یارانه نرخ ارز است زیرا ارزش پول ملی کاهش یافته است و تفاوت بین پول ملی و نرخ ارز این تفاوت قیمت را سبب می شود.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر مبنا و روشی که برای اعلام یارانه پنهان انرژی عنوان می کنند را بپذیریم، می توانیم آن را برای همه کالاها و خدمات در نظر بگیریم؛ یعنی هم می توانیم برای محصولات کشاورزی تا خودرو و دستمزد کارگران این شیوه را مبنای محاسبه قرار دهیم در حالی که در هیچ کدام از بازارها و کالاها این روش مبنای محاسبه نیست.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی