بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

رژیم جنایتکار اسرائیل حق استفاده از ابزارهای بین المللی را ندارد

پاک آئین با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال توسعه طلبی و نژاد پرستی است، گفت: اسرائیل با توجه به جنایاتی که در سرزمین اشغالی علیه مردم بی دفاع فلسطین انجام داده است حق ندارد از ابزارهای بین المللی استفاده کند.

1400/11/03
|
13:01
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص قطع نامه سازمان ملل در محکومیت انکار هولوکاست با دکتر محسن پاک آئین، دیپلمات اسبق و کارشناس ارشد روابط و مسائل بین‌الملل به صورت تلفنی گفتگو کرد.

محسن پاک آئین با بیان اینکه هولوکاست مربوط به کشتار تعدادی از یهودیان در دوران جنگ دوم جهانی است، گفت: رژیم صهیونیستی تلاش دارد با حفظ و زنده نگه داشتن موضوع هولوکاست، خود را به عنوان نماینده یهودیان مطرح کند و با تظاهر به مظلومیت ادعا کند در حال دفاع از حقوق یهودی ها است.

وی با اشاره به تصویب قطعنامه سازمان ملل در محکومیت انکار هولوکاست تصریح کرد: این اقدام رژیم صهیونیستی نوعی فرصت طلبی از این موضوع است. آلمان نازی با دو هدف توسعه طلبی و نژادپرستی اقدام به جنگ کرد که در حال حاضر رژیم صهیونیستی نیز هر دو خصیصه را دارد.

دیپلمات اسبق افزود: اسرائیل با اشغال سرزمین های مسلمانان در فلسطین هم به دنبال توسعه نامشروع خود در منطقه است و هم به اعتراف تمام ناظران سیاسی از جمله کشورهای غربی، این رژیم علیه مسلمانان و حتی عرب زبانان ساکن سرزمین اشغالی اعمال نژاد پرستی می کند.

وی اسرائیل را یک رژیم جعلی دانست و عنوان کرد: میزان کشتاری که از مسلمانان تاکنون توسط این رژیم انجام شده است به مراتب بسیار بیشتر از یهودیانی است که در دوره جنگ جهانی کشته شدند و این مظلوم نمایی ها نمی تواند بر جنایات رژیم صهیونیستی سرپوش بگذارد.

پاک آئین در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه رژیم صهیونیستی سعی می کند از ابزارهای بین المللی با حمایت آمریکا و کشورهای غربی سوء استفاده کند، اظهار کرد: واقعیت این است که یهودیان جهان نیز رژیم صهیونیستی را نماینده خود نمی دانستند و تعداد کثیری از یهودیان این رژیم را یک رژیم آپارتایدی می دانند.

کارشناس ارشد روابط و مسائل بین‌الملل بیان کرد: رژیم صهیونیستی نماینده یهودیان جهان نیست، بلکه باعث حتک حرمت یهودیان نیز شده است. با توجه به جنایات روزانه و فراوانی که در سرزمین اشغالی علیه مردم بی دفاع فلسطین انجام داده است این رژِم حق ندارد از ابزارهای بین المللی برای مظلوم نمایی و تحقق اهداف نامشروع خود در جهان استفاده کند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی