رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

صادركننده فرش دستبافت ایرانی: فرش های مدرن از هویت فرش اصیل ایرانی بی بهره اند

چمن رخ گفت: دیدگاه اقتصادی صرف و عدم شناخت، باعث شده فرش هایی که به اسم مدرن تولید می شوند فاقد روح و آن گرما و حس و حال خاص فرش ایرانی باشند.

1397/10/24
|
10:32

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع فرش دستبافت ایرانی از اوج شکوه تا نابودی و با حضور حامد چمن رخ تولیدکننده و صادرکننده فرش دستبافت ایرانی، عضو اتاق بازرگانی و عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران و دبیر کانون ملی فرش ایران به روی آنتن رفت.

چمن رخ اظهار کرد: عدم آشنایی دست اندرکاران فعلی با اصالت فرش و همچنین شرایط اقتصادی موجب فاصله گرفتن جامعه با اصالت فرش ایرانی شده است.

وی افزود: توجه بیش از حد به اقتصاد فرش و نیاز مشتری باعث شد از مسیر اصلی خارج شویم و به جای تعامل با دکاراتور داخلی و خارجی و معرفی فرش ایرانی به آنها، صرفاً به خواسته دکاراتورها توجه کنیم و در نتیجه از رنگهای گرم و زیبای فرش اصیل ایرانی به سمت رنگ های بی روح مدرن حرکت کنیم.

دبیر کانون ملی فرش ایران همچنین گفت: دیدگاه اقتصادی صرف و عدم شناخت، باعث شده فرش هایی که به اسم مدرن تولید می شوند فاقد روح و آن گرما و حس و حال خاص فرش ایرانی باشند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران خاطرنشان کرد: فرش دستبافت ایرانی یک کالا نیست بلکه یک مخلوق چندوجهی است که در مقطعی از زمان با فرهنگ ما بافته می شد، به اشتغال اعضای خانواده کمک می کرد و نهایتاً اقتصاد جامعه را به جریان می انداخت.

چمن رخ یادآور شد: متاسفانه ما به جای حفظ این مخلوق هنری، فقط از آن استفاده و حتی در مواردی سوءاستفاده کرده ایم. این مسئله به دلیل تغییر فرهنگ درون جامعه ما است یعنی وقتی پوشش، تغذیه، آداب و رسوم زندگی ما تغییر می کند توجیهی ندارد که مردم برای حفظ اصالت فرش ایرانی تلاش کنند و با تلخی تمام آن را کنار می زنند.

وی تصریح کرد: فضای شهری ما باید توسط سازمان زیباسازی شهرداری و نهادهای دیگر به سمت و سوی فرهنگ سازی و حفظ اصالت فرش ایرانی حرکت کند.

دبیر کانون ملی فرش ایران در خاتمه تأکید کرد: تا زمانی که دولت، مجلس و هر نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز دیگر فرش را تنها یک کالای صنعتی، لوکس و تشریفاتی ببینند هزاران هزاران بافنده در روستاها بیکار می شوند و ارز کمتری به کشور وارد خواهد شد.

دسترسی سریع
رواق تماشا