صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

مدیرکل دفتردبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: وقتی این باور در اساتید نهادینه شد که ما نمی توانیم و در هر زمینه عقب هستیم، یعنی غرب را به مراد خود رسانده ایم.

جواد محمدی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با اعلام اینکه اسلام در تمامی شئون انقلاب ایجاد کرده است افزود : «اگر به انقلاب اسلامی بنگریم، می بینیم در تمام ابعاد، انقلاب در کشور رخ داده است.»

وی با بیان این مقدمه گفت: «اگر انقلاب در بعد فکری و جهان بینی یک ملت رخ ندهد، چه اتفاقی می افتد؛ فلسفه انقلاب فرهنگی این بود که جریانات غرب و شرق گرا فضای دانشگاه را در دست گرفته بودند و دانشگاه به عنوان کارخانه انسان سازی خروجی وابسته به غرب خواهد داشت.»

محمدی افزود: «علومی که در این دانشگاه ها تدریس می شد، به غرب وابسته و به کلی ساختار دانشگاه های ما این چنین بود.»

مسئول گزینش اعضای هیئت علمی شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: «چنین کشوری عزت و استقلال خود را از دست می دهد؛ وقتی این باور در اساتید نهادینه شده باشد که ما نمی توانیم و در هر زمینه عقب هستیم، [یعنی غرب را به مراد خود رسانده است؛ چون غربی ها همواره در پی این مسئله هستند].»

محمدی با بیان اینکه از دانشگاه ها باید بعنوان یکی از گروه های مهم و تاثیر گذار در جامعه اسلامی ایران یاد کرد، در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در گذشته علم تقلیدی در کشور رواج داشت؛ آن زمان جایگاه علمی ما در دنیا [ناچیز بود]. بیش از 30 دانشگاه در کشور نداشتیم و سواد در جامعه در مرز 47 درصد بود.»

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب بسیاری بیماران به خارج کشور مراجعه می کردند، گفت: «این یک ایراد است که دانشگاه ها باید به سمت تحقیقات مورد نیاز کشور و فراهم نمودن زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها با ورود به عرصه زندگی روزمره مردم حرکت کنند تا نیاز جامعه را پاسخ دهند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: «امریکا سیاست های جدیدی در پی گرفته است که برای اقتدار اقتصادی این کشور مناسب است؛ بنابراین علم این کشور باید در خدمت اقتصاد درآید تا بتواند در دنیا حکومت کند. یعنی اگر علم پشتوانه اقتصاد باشد، اقتصاد مقاوم خواهد بود.»

همچنین جواد نوری، مدیرکل اولویت های ملی علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی در برنامه "اینجا چراغی روشن است" با بیان اینکه علم باید به تفکر و نور منجر گردد، گفت: «از نظر مبانی قرآنی و دینی و تفکر عقلایی سودمند مورد تاکید است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: «علمی که به عمل منتج نشود، مورد پذیرش و ستایش قرار نمی گیرد.»

نوری که یکی از مدیران کل ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور است، افزود: «علم ذاتا درپی کشف پدیده هاست ولی فناوری در پی توانستن است.»

مدیرکل اولویت های ملی علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان ساخت: «نقطه شروع علم برای حوزه های نانو و بایو متناسب است ولی در حوزه های های تک می توان از بازار و صنعت شروع کرد و مسیر توسعه علمی را رقم زد.»

مرتبط با این خبر

  • نگاه جامع به همه علوم، مهمترین ویژگی نقشه جامع علمی کشور

  • نخبگان و رسانه ها مخاطبان اصلی نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت هستند

  • جامع بودن سند، باعث ایجاد اشکالاتی در نقشه جامع علمی کشور می شود

  • بروزرسانی نقشه جامع علمی کشور در مسیر اجرایی شدن است

  • سیاست گذاری کلان در حوزه علم و فناوری یکی از ماموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی است

  • تحقق 60 درصدی اهداف نقشه جامع علمی کشور

  • سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی ایران فقط 0،3 درصد است

  • تنظیم ظرفیت دانشگاه ها و آمایش آموزش عالی، دو اقدام مهم در راستای نقشه جامع علمی کشور

  • آمایش سرزمینی، راه حل مشکل عدم ارتباط صنعت و دانشگاه

  • دانشگاه ها برای مستقل شدن باید به سمت جذب سرمایه حرکت کنند