حجره شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

محمد كاظمی: طرح ساماندهی خودرو؛ دستاویز آنهایی که می خواستند به نان ونوایی برسند!

پژوهشگر حوزه سیاست گذاری صنعت و محیط زیست بااعتقاد براینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو به هیچ عنوان اثرمثبتی نخواهدداشت، گفت: عده ای این طرح را به زور وارد مجلس کردند تا واردات آزاد شود و به نان و نوایی برسند.

1398/06/02
|
11:45

محمد کاظمی در برنامه "حجره" رادیو گفت وگو با بیان اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو، هیچ نسبتی با صنعت و بازار خودرو ندارد، گفت: «طرح اولیه که به اسم ساماندهی واردات خودرو بود، در حقیقت طرح تسهیل کننده واردات خودرو بود. در آن زمان عده ای تاکید داشتند این طرح را به زور وارد مجلس کنند تا وارات آزاد شود و آن هم به نان و آب خود برسند.»

وی با بیان اینکه این طرح ابتدا در کمیسیون صنایع مسکوت ماند، تصریح کرد: «فشار طراحان این طرح که ساماندهی صنعت خودرو را مطرح کردند؛ به علاوه فشارهای اجتماعی نمایندگان را به این نتیجه رساند که یک طرح ارائه دهند تا از هر دو فشار خلاصی یابند و بعد طرحی ارائه کنند که در شرایط فعلی صدای کسی را در نیاورد.»

کاظمی ادامه داد: «وقتی چنین طرحی تصویب شود، حداقل تا 5 سال آینده مجلس و دولت به سمتی که طرحی در حوزه صنعت خودرو ارائه شود، نخواهند رفت؛ چراکه ادعا می کنند اخیرا یک طرح ساماندهی مصوب شده.»

وی با اشاره به جایگاه خصوصی سازی در طرح ساماندهی خودرو گفت: «اینکه از چه منظری به این طرح وارد شویم، بسیار مهم است و معتقدم این طرح به هیچ عنوان اثر مثبتی نخواهد داشت؛ بلکه تاثیرات منفی نیز در صنعت خودروی کشو خواهد گذاشت.»

در ادامه ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت به رادیو گفت وگو گفت: «مهم ترین شاخصه طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر اینست که مالکیت صنعت خودرو از دولت به مردم واگذار شود.»

وی بزرگ ترین چالش صنعت خودرو را مسئله مدیریت دانست و افزود: «توان تکنولوژیک دانشگاه ها و قطعه سازان بسیار خوب است ولی معضل اصلی مدیریتی است که این دانش فنی را به مزیت اقتصادی تبدیل می کند که متاسفانه در این سال ها این اتفاق نیفتاده است.»

خلخالی خصوصی سازی صنعت خودرو را از الزامات فعلی دانست و افزود: «هرجا دولت مداخله کند، رانت و فساد به همراه دارد و به واقع قابل کنترل نیست و زیر ساخت ها نیز قابلیت کنترل رانت و فساد را در مجموعه های دولتی نداشته و نمی توان به ایجاد این روند امیدوار بود.»

دانشیار دانشگاه علم و صنعت به رادیو گفت وگو گفت: «خصوصی سازی صنعت خودرو یکی از تاکیدات طرح ساماندهی صنعت خودروست ولی باید جمیع جهات را در نظر گرفت تا این طرح قابلیت اجرایی پیدا کند.»

خلخالی با بیان این مطلب از انتقادات بسیار به طرح مجلس سخن گفت و افزود: «در حوزه خصوصی سازی تجربه خوبی نداشتیم و لذا ممکن است با تلاش های بسیاری روبرو شویم؛ اما در پیوست طرح مجلس، مطالعات تحقیقاتی وجود ندارد و احساس می شود طرحی خام بوده و سریع و عجولانه تصویب شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «در ظاهر قرار است طرح ساماندهی صنعت خودرو خصوصی سازی واقعی را کلید بزند ولی با دقت به این موضوع نپرداخته است.»

دسترسی سریع
حجره