شعبده شوم پنجشنبه و جمعه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

شعبده شوم

در برنامه شعبده شوم مطرح شد: عرفان های نوپدید انسان را به بیراهه می کشانند

یک پژوهشگر جریان های عرفانی نوپدید اظهار داشت: بسیاری از علاقه مندان به عرفان های نوپدید در جهان غرب از جریان های مدرنیته و تفکرات مادی گرایانه خسته شده اند و در واکنش به سرافکندگی خود به سمت این عرفان ها آمده اند.

1398/04/02
|
09:31
|

برنامه شعبده شوم با موضوع بررسی آسیب شناسی جریان های نوپدید و ترفندها و شگردهای جریان های انحرافی برای جذب مخاطب، با حضور حجت حیدری (مدرس و پژوهشگر جریان های عرفانی نوپدید) و جواد اسحاقیان (پژوهشگر فرق و مذاهب و استاد دانشگاه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حجت حیدری با اشاره به این که جریان های عرفانی نوپدید در جوامعی رشد می کنند که فاقد معنویت هستند، گفت: در یک جامعه دینی عرفان های نوظهور افکار خودشان را به اسم دین و معنویت جعل می کنند و به مردم معرفی می کنند.

وی افزود: اگر مردم جامعه شناخت دقیقی از شاخصه های دین نداشته باشند، ناخواسته جذب عرفان های نوپدید می شوند و به تلقی دین آن ها را قبول می کنند.

این پژوهشگر جریان های عرفانی نوپدید با اشاره به این که جریان های عرفانی نوپدید منحصر به جغرافیای ایران نیستند، عنوان کرد: در حال حاضر عرفان های نوپدید در بسیاری از کشورهای مدرنِ اروپایی و آمریکایی رشد کرده اند.

وی اضافه کرد: امروزه حدود 7 هزار فرقه در کشورهای اروپایی و آمریکایی فعالیت می کنند.

حجت حیدری افزود: بسیاری از علاقه مندان به عرفان های نوپدید در جهان غرب از جریان های مدرنیته و تفکرات مادی گرایانه خسته شده اند و در واکنش به سرافکندگی خود به سمت این عرفان ها آمده اند.

وی با اشاره به این که عرفان های نوپدید انسان را به سمت حقیقت واحد رهنمون نمی کنند، اظهار داشت: معنویت های ما همیشه نگاه اثباتی و مثبت دارند، در حالی معنویت های عرفانی نوپدید جریان های غیر مادی را پدیده ای معنوی تعریف می کنند.

این پژوهشگر عرفان های نوظهور با تاکید به این که عرفان های نوپدید انسان را به بیراهه می کشانند، عنوان کرد: معنویت های حاضر در ایران با معنویت های موجود در کشورهای غربی تفاوت ماهوی دارند.

وی افزود: اعمالی مانند جادو و سِحر در معنویت های نوپدید بخشی از معنویت به شمار می آیند.

حجت حیدری با اشاره به این که فرقه های مختلف بر اساس سه شاخصه مهم ایجاد می شود، توضیح داد: رهبری، تشکیلات و قانون سه اصل مهم در ایجاد یک فرقه به شمار می آیند.

وی اضافه کرد: تمامی اعمال موجود در یک فرقه بر اساس گفته های رهبر فرقه تنظیم می شوند، بر این اساس رهبر بنا به قدرتی که دارد می تواند قانون فرقه را به راحتی تغییر دهد.

در ادامه برنامه شعبده شوم از شبکه رادیویی گفت و گو جواد اسحاقیان با اشاره به این که عرفان های نوظهور با روش های متعددی نسبت به جذب مخاطب اقدام می کنند، گفت: رسول اکرم(ص) هیچ گاه برای جذب مردم به دین اسلام از روش های عوام فریبانه استفاده نکردند.

وی با اشاره به تفاوت ترفندهای فرق انحرافی با روش های تبلیغ دینی، اظهار داشت: روش های تبلیغ دینی از هر ابزاری برای تبلیغ استفاده نمی کنند، در حالی که عرفان های نوپدید از هر وسیله ای با هر پیامد مثبت یا منفی در جهت رسیدن به هدف بهره می برند.

این پژوهشگر فرق و مذاهب با اشاره به این که شخص گرایی در معنویت های نوظهور یک ترفند به حساب می آید، ادامه داد: در جریان حق و ادیان الهی، حق محور همه چیز است؛ در حالی که معنویت های نوظهور معنویت را خودمحور می دانند.

وی با اشاره به تعریف معنویت، اذعان داشت: معنویت یعنی اتصال به عالم غیبِ حقیقی که از راه عقلانی شناخته شده و شواهد صحیح دارد.

جواد اسحاقیان در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان این که اساس دنیا بر مبنای حق است، عنوان کرد: در قرآن کریم اشاره می شود که خلقت آسمان و زمین بر مبنای حق است.

وی اضافه کرد: تمامی پدیده های عالم مطیع حق هستند و در راستای حق حرکت می کنند، در حالی که انسان به اذن خداوند می تواند حرکتی درست یا غلط را به تشخیص خود در عالم انجام دهد.

این پژوهشگر فرق و مذاهب ادامه داد: اساس تمام مشکلات در جریان های عرفانی نوپدید زمانی به وجود می آیند که انسان خودش را به جای حق قرار می دهد.

دسترسی سریع
شعبده شوم