پرده آخر جمعه‌ها از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور : نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در ایران 20 درصد است

باقری مقدم گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از نرخ بیکاری بیکاران در کشور بالاتر است؛ به عبارتی اگر نرخ بیکاری را 12 درصد در نظر بگیریم نرخ بیکاری دانش آموختگان نزدیک به 20 درصد است.

1397/12/28
|
11:26

برنامه "مناظره " رادیو گفت و گو پیرامون موضوع سند آمایش آموزش عالی کشور، ضرورتها و مسائل پیش رو و با حضور دکتر وحید احمدی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر ناصر باقری مقدم دکترای تخصصی مدیریت فناوری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر رضا نقی زاده دکترای تخصصی سیاستگذاری علم و فناوری و مدیر پروژه پژوهشی بررسی ابعاد پیاده سازی سند آمایش آموزش عالی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر کوثری دکترای تخصصی آینده پژوهی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روانه آنتن شد.

در ابتدای این مناظره ، دکتر احمدی اظهار کرد: پس از مطالعات گسترده ای که در وزارت خانه انجام شد ضرورت تدوین برنامه آمایش احساس شد البته تأکید شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز بر نهایی شدن این برنامه توسط وزارت خانه بود.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: ما یک جامعه علمی بسیار گسترده با حدود 2 هزار مرکز آموزشی داریم که از نظر فرهیخته بودن جامعه امری مثبت تلقی می شود و اما مدیریت هماهنگ بر این مراکز و جمعیت زیاد کار بسیار سختی است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: متاسفانه در مقاطع مختلف نهادهایی ایجاد شدند که در دوره خود لازم بودند اما بعدها مشکلاتی را ایجاد کردند. به عنوان مثال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دوره دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفت اما با وجود منافعی که در دوره ای داشت ناهماهنگی هایی صورت گرفت.

در ادامه، دکتر باقری مقدم بیان داشت: این سند دارای 10 بند است که وزارت علوم در راستای بند اول آن یعنی منطقه بندی و همچنین بند دوم آن فعالیت های نسبتاً خوبی انجام داده است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به نوعی اتاق فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تلقی می شود و بنابراین اقدامات پژوهشی موضوعات مهم و اساسی وزارت خانه در این مرکز انجام می شود.

وی به رادیو گفت و گو گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از نرخ بیکاری بیکاران در کشور بالاتر است؛ به عبارتی اگر نرخ بیکاری را 12 درصد در نظر بگیریم نرخ بیکاری دانش آموختگان نزدیک به 20 درصد است و این مشکل حل نخواهد شد مگراینکه بین رشته ها و نیازهای کشور تطابقی را ایجاد کنیم. بخش عمده از این 20 درصد بیکاران مربوط به مقطع کارشناسی است.

دکترای تخصصی مدیریت فناوری متذکر شد: البته در هیچ کشوری وزارت علوم مسئولیت اشتغال را بر عهده ندارد اما فعالیت هایی می کند تا اشتغال پذیری را افزایش دهد. یکی از مهم ترین فعالیت هایی که وزارت علوم باید در کشور انجام دهد ایجاد تناسب و تطابق بین رشته های تحصیلی و نیازهای منطقه ای و محلی است.

باقری مقدم در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: بر اساس یکی از اهدافی که در وزارت علوم تعریف شده باید به سهم 30 درصدی از آموزش های فنی و حرفه ای در سبد آموزش عالی برسیم که 15 درصد آن باقی مانده است. لذا باید سعی کنیم جهت گیری افرادی که وارد آموزش عالی می شوند به سمت آموزش های فنی و مهارتی و حرفه ای باشد تا به اشتغال پذیری آنها منجر شود.

همچنین دکتر نقی زاده عنوان کرد: دلیل شکل گیری نهادهای موازی در کنار وزارت علوم، خود وزارتخانه و و ضعف رویکرد برنامه ریزی و نظریه پردازی در وزارت علوم بود. وزارت علوم در حوزه فناوری نظریه قوی نداشت لذا معاونت علمی در کنار آن شکل گرفت وگرنه چنین اتفاقی رخ نمی داد.

مدیر پروژه پژوهشی بررسی ابعاد پیاده سازی سند آمایش آموزش عالی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: ما در برخی حوزه های آموزش عالی و پژوهش دارای نظریه قوی نیستیم و همین مسئله به شکل گیری نهادهای موازی کار منجر می شود.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد ما برای توسعه آموزش عالی کشور در ابعاد مختلف دچار فقر نظریات بنیادی هستیم و نحوه اجرای سند آمایش نیز مجدداً این موضوع را به ما گوشزد می کند.

در پایان دکتر کوثری مطرح کرد: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان اتاق فکر وزارت علوم در راستای اجرایی سازی سند آمایش همواره سعی کرده نقش مهم خود را ایفا کند و هر پیشنهاد و تحلیلی سیاستی را با پشتوانه پژوهشی قوی مطرح کند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: در راستای اجرای سند آمایش آموزش عالی تمام بررسی ها به صورت دقیق انجام گرفت و پیشنهاداتی در قالب پروژه هایی به وزارت علوم ارائه شد.

دکترای تخصصی آینده پژوهی افزود: وزارت علوم در سطح عملیاتی به قدری عائله مند شده که دیگر قادر به حرکت نیست. ما هر امر مطلوب در جامعه را از دانشگاه مطالبه می کنیم بنابراین باید ظرفیت و اهداف اصلی دانشگاه ها را مد نظر قرار دهیم.

دسترسی سریع
پرده آخر