پرده آخر جمعه‌ها از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

عضو كارگروه برنامه ریزی و گسترش جغرافیای وزارت علوم: لزوم تسهیل در فرآیند بازنگری و تدوین برنامه های درسی

محمد رضا رضوانی با تصریح بر اینکه دیوان سالاری آموزش عالی بسیار حجیم است، گفت: متاسفانه شاهد گسترش بی رویه آموزش عالی بوده ایم و می توانیم به جای دانشگاه های زیاد، دانشگاه های کمتر و قوی تری داشته باشیم.

1398/03/18
|
09:45

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع آمایش آموزش عالی و تجدید نظر در رشته ها و درس های آموزش عالی و با حضور محمد رضا رضوانی استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و عضو کارگروه برنامه ریزی و گسترش جغرافیای وزارت علوم به روی آنتن رفت.

محمد رضا رضوانی با تصریح بر اینکه دیوان سالاری آموزش عالی بسیار حجیم است، اظهار کرد: متاسفانه شاهد گسترش بی رویه آموزش عالی بوده ایم و می توانیم به جای دانشگاه های زیاد، دانشگاه های کمتر و قوی تری داشته باشیم در حالی که امروز در برخی از شهرستان ها، چند دانشگاه داریم. بر اساس آمار تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ایران حتی از کشور چین نیز بیشتر است.

استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در گفتگو با رادیو گفت و گو با تاکید بر لزوم بازنگری در تدوین برنامه های درسی اظهار کرد: در این فرآیند، باید تحولات علمی جهان و همچنین شرایط و نیازهای جامعه به طور دائمی، رصد شود و این کار نیز باید اثر خودش را در تدوین و بازنگری برنامه های درسی نشان دهد.

رضوانی متذکر شد: البته دیوان سالاری آموزش عالی باعث شده، این اثرگذاری با تاخیر صورت بگیرد و به همین جهت باید این فرآیند بازنگری و تدوین برنامه های درسی را تسهیل کنیم.

عضو کارگروه برنامه ریزی و گسترش جغرافیای وزارت علوم بیان کرد: اخیرا وزارت علوم، اعضای کمیته های برنامه ریزی را از طریق برگزاری انتخابات، منتخب می کند در حالی که قبلا به صورت مشورتی و انتصابی بود و این اقدام یک گام مثبت در جهت ارتقاء برنامه های درسی است.

دسترسی سریع
پرده آخر