آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

قاضی دادگستری تهران تشریح كرد: شیوه های فنی پیشگیری از جعل اسناد

یک قاضی در مصاحبه با رادیو گفت و گو به موضوع جعل و تشریح شیوه های پیشگیرانه از جعل اسناد پرداخت.

1397/11/24
|
11:30

برنامه حقوقی " آوای قانون" پیرامون موضوع جعل اسناد و با حضور اصغر رسولی آذر قاضی دادگستری تهران و سرهنگ درویشی کارشناس خط و امضاء از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: جعل اسناد به چه معناست؟

رسولی آذر: طبق قانون، سند نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد شود و کسی با ابراز سند می خواهد حقی را اثبات کند و یا پاسخ دعوای طرف مقابل را بدهد.
قانونگذار جعل را به شکل حقوقی تعریف نکرده بلکه مصادیقی از جعل را در قانون تعزیرات 1375 ذکر کرده و اعلام نموده که اگر کسی سند خلاف واقعی یا مهر و امضای کسی را بسازد و در سند دست ببرد و واژه تعهدآوری را تغییر دهد و یا از بین ببرد، در حقیقت مرتکب جرم جعل شده است.

آوای قانون: مصادیق جعل کدامند؟

رسولی آذر: افرادی که مرتکب جعل می شوند دنبال کلاهبرداری هستند و به همین خاطر در ارکان سند اعم از مشخصات طرفین، شماره سند، موضوع معامله، شماره ثبتی ملک، ثمن معامله، شماره چک ها، توضیحات مختلف سند و امضای شهود دست می برند. البته در برخی موارد افراد قصد تقلب ندارند و با خودکار دوباره از روی عبارت ها می نویسند که این، در تعریف جعل کیفری نمی گنجد بنابراین قصد تقلب و ضرر رسیدن به شاکی از شروط اصلی جعل هستند.

آوای قانون: شیوه های پیشگیری از جعل اسناد کدامند؟

رسولی آذر: به تجربه دیدیم وقتی اسناد در چند نسخه تنظیم می شوند و هر نسخه در دست یکی از طرفین است و یا در دست شخص ثالثی نگهداری می شود علی القاعده جعل کردن بسیار سخت می شود و در صورت جعل هم خیلی زود افشا خواهد شد.
شکل و متن سند باید یکپارچگی داشته باشد. ثمره مذاکرات افراد برای معامله و قراردادهای مختلف، در سند لحاظ می شود بنابراین مهم ترین مرحله یک معامله تنظیم سند است. تا وقتی مذاکرات و تعهدات ما به شکل و ادبیات خوب در سند منعکس نشود معامله موفقی هم شکل نخواهد گرفت. در ابتدا باید یک پیش نویس مورد قبول طرفین تهیه شود تا از الحاقات بعدی در سند و امکان جعل آن جلوگیری شود. امضاء باید در جلسه ای واحد و در کنار شهود انجام شود و حتی الامکان فروشنده و خریدار دو امضاء کنار هم بزنند.

سرهنگ درویشی: فاصله بین خطوط، سطور و کلمات در سند باید به نحوی رعایت شود که نشود کلمه ای را اضافه و یا کم کرد. تنظیم سند باید به گونه ای باشد که وقتی آخرین کلمه نوشته شد، بسته شود. اگر ابتدا و انتهای هر خط جای خالی دارد ضربدر بزنند و اگر جای خالی ندارد تا انتهای سطر را بنویسند در غیر این صورت باید انتظار هرگونه تغییرات در سند را داشته باشیم. بهترین حالت، تهیه چندین نسخه از سند و نگهداری آن نزد طرفین و همچنین نزد یک فرد امین است.

آوای قانون: در رابطه با جعل مادی و مفادی بفرمایید.

رسولی آذر: جعل مادی به معنای تغییر فیزیکی در سند است اما جعل مفادی تغییر محتوای سند است و حتما از سوی کارمندان دولت یا مأموران به خدمات عمومی انجام می شود. بنابراین جعل مفادی نسبت به اشخاص عادی پیش بینی نشده و مصداق ندارد.

آوای قانون: در رابطه با جعل رایانه ای و اسناد الکترونیک بفرمایید.

رسولی آذر: در قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 ، شکل رایانه ای و الکترونیکی بسیاری از جرائم فضای حقیقی تعریف شده است. تخریب اموال در فضای حقیقی و تخریب داده ها در فضای الکترونیکی وجود دارد. در ماده ششم قانون جرائم رایانه ای آمده که تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد و یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها جعل تلقی می شود و مجازات آن سنگین تر از جعل اسناد فیزیکی در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تحقیقات درباره اینگونه جرائم در صلاحیت پلیس فتا قرار دارد.

دسترسی سریع
آوای قانون